PDF

Admitere 2017

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor organizează concurs de admitere pentru toate cele trei cicluri de studii universitare:licenţă, masterat şi doctorat.

Video Promo

Video Prezentare Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Calendarul admiterii, metodologia de admitere, criteriile de admitere, actele necesare pentru înscriere, taxele de înscriere şi de şcolarizare pentru anul I, programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor şi planificarea probelor pot fi consultate la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/.

Pentru candidaţii din alte localităţi se oferă servicii de cazare în căminele studenţeşti în toată perioada admiterii. Detalii găsiţi la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/licenta/inscrieri/informatii-cazare.

Admiterea la învăţământul cu frecvenţă la ciclul de studii universitare de licenţă se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie.

Anul acesta Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor are probe de admitere comune cu Facultatea de Medicină.

Criteriile de admitere sunt prezentate mai jos:

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor

Domenii:

  • Ingineria produselor alimentare (IPA)
  • Biotehnologii (BI)
  • Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală (IMADR)
  • Știința mediului (SM)

Media finală de admitere se calculează din:

· 50 % nota la test;

· 50 % media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:

- Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)

- Chimie organică

- Biologie (clasa a IX-a)

- Biologie (clasa a XI-a)

sau

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:

Chimie organică - 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.

sau

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele:

Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și Chimie organică - 40 întrebări.


Modele de teste pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă:

Locuri disponibile pentru sesiunea de admitere iulie 2017 - studii de licenţă

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Buget
Taxă
Locuri la buget Din care pentru rromi Locuri la buget cu bursă pentru tinerii din Rep. Moldova

Locuri la buget fără bursă penru tinerii din Rep. Moldova

Locuri la buget fără bursă pentru românii de pretutindeni (din Grecia)

Locuri la buget pt. românii de pretutindeni din Albania, Serbia, Macedonia și Ucraina (admitere org. de MEN)

Cifra de școlarizare pentru studii CPV

IPA
IPA
70 2 12

0 

0 1 95 5
PIP
CEPA
IMADR
IMAPA
20
- 4 4 1 -
21
-
BI
BIA
20
- 4 4 - -
17
-
SM
EPM
20 - - - - - 40 -
IPA -Ingineria produselor alimentare, PIP- Pescuit si industrializarea pestelui, CEPA - Controlul si expertiza produselor alimentare, BIA - Biotehnologii pentru industria alimentara, EPM - Ecologia pentru protectia mediului.

Candidații care sunt respinși la Facultatea de Medicină pot fi declarați admiși la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor cu condiția să se înscrie și la http://sia.ugal.ro/index.php/admitere.
 
 
Taxa de înscriere la admitere (sesiunea iulie 2017) poate fi achitată la POS (corp F, sala înscriere in sistemul informatic) sau cash (corp D, sala D13).

Admiterea la învăţământul cu frecvenţă la ciclul de studii universitare de masterat se organizează în sesiunea din septembrie.
Media de concurs se calculează astfel:
  • 50% nota la interviu. Candidatul va prezenta un plan de dezvoltare al cercetării proprii, plan pe care-l preconizează pentru pregătirea prin masterat,
  • 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licenţă.

Locuri scoase la concursul de admitere - studii de masterat

Programul de studiu
Locuri buget
Locuri buget cu bursă
pentru români de pretutindeni*
Locuri la buget fără bursă pentru români de pretutindeni*
Cifra de şcolarizare pentru studii CPV
Locuri cu taxă
20
- 5 1 24
20 - 5 1 24
Controlul și Expertizarea Calității Mediului (CECM)
20 - - - 30
20 - 5 - 25
Știința și Ingineria Bioresurselor Acvatice (SIBA)
20 - - - 30
20 1 5 - 24
* tineri de origine română din Rep.Moldova, țări învecinate și diaspora, absolvenți cu diploma de licență obținută în România sau dintr-un alt stat membru UE.

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/masterat/calendar-masterat

Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea iulie și septembrie 2017.

Locuri scoase la concursul de admitere la studii universitare de doctorat

Domeniul
Nr. locuri
Inginerie Industrială
5 ( 1 bursa, 2 buget, 3 taxa)
Ingineria Produselor Alimentare
10 (3 bursa, 2 buget, 5 taxa)
Biotehnologii
4 (1 bursa, 1 buget, 2 taxa)

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa http://www.admitere.ugal.ro/site/doctorat/calendar-doctorat

Acasa Admitere

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare