PDF

Admitere 2019

Rezultate finale admitere master 2019

Rezultate provizorii admitere master 2019

Candidatii pot depune contestatii prin email pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la secretariatul facultatii luni, 16.09.2019, pana la ora ora 9.

Program primire diplome în original

Vineri, 26.07.2019  - între orele 8-15, sala F 204

Sâmbătă, 27.07.2019- între orele 8-15, sala F 204

Duminică, 28.07.2019- între orele 8-12, sala F 204

Oferta educaţională ciclul I studii universitare de licenţă 2019

Domeniul Specializarea
Locuri scoase la concurs
Buget
Taxa
Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentare
40


156

Controlul şi expertiza produselor alimentare
Tehnologie şi control în alimentaţie publică
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) - 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) - 50
Zootehnie* Piscicultură şi acvacultură 20 30
Ştiinţa mediului* Ecologie şi protecţia mediului
*Se va derula una din cele 2 specializări, în funcţie de solicitările majoritare ale candidaţilor.
Oferta educaţională Ciclul II studii universitare de masterat
Domeniul Program de studii Locuri scoase la concurs
Buget Taxa
Ingineria produselor alimentare


Ştiinţa şi ingineria alimentelor 20 30
Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor 20 30
Nutriţie 20 30
Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice* 20 30

Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului*
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 20 30
*Se va organiza una din cele 2 specializări, în funcţie de opţiunile majoritare ale candidaţilor
Calendarul de desfășurare a concursului de admitere în anul 2019 - sesiunea Iulie 2019

Ciclul I studii universitare de licență - învățământ cu frecvență

Etapa I

15 - 20 iulie 2019 Înscrieri
21 - 22 iulie 2019 Desfăşurarea probelor eliminatorii
23 - 24 iulie 2019 Desfășurarea probelor de concurs
25 iulie 2019 Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
26 - 28 iulie 2019, ora 1200 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa I

Etapa a II-a

28 iulie 2019, ora 1600 Afișarea listelor din Etapa a II-a
29 - 30 iulie 2019, ora 1000 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a
31 iulie 2019 Afișarea listelor finale
Programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor în sesiunea Iulie 2019
pentru ciclul I – studii universitare de licență

Înscrierile se desfăşoară în perioada15 iulie 2019 - 20 iulie 2019, între orele800-1500.

alt

  1. Cetăţenii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi ai liceelor din România, se înscriu la sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47, Secretariat rectorat, sala U 89.
  2. Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii), care au dreptul să fie admişi fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs, la sediul central al Universităţii, str. Domnească nr. 47, Secretariat rectorat, sala U 89.
  3. Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str.Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa lor la comunitatea romilor, pentru a fi vizată de secretarul şef al universităţii.
Criteriile pentru examenul de admitere în învățământul superior în anul 2019,
la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență
Domeniul de studii
Specializarea
Durata
studiilor
Criterii de admitere
Ingineria produselor alimentare
Ingineria produselor alimentare
4 ani
Concurs pe bază de dosar!

Media finală de concurs se calculează din:

  • 50% media finală de la examenul de bacalaureat
  • 50% media multianuală din liceu
Pentru programele de studii în limba engleză, candidaţii vor prezenta, la înscriere, certificatul de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie abilitată. Candidaţii care nu au certificat de competenţă lingvistică vor susţine examenul în cadrul Centrlui de Limbi Moderne al UDJG, după o planificare ulterioară.
Controlul si expertiza produselor alimentare
4 ani
Tehnologie si control in alimentatie publica
4 ani
Ingineria produselor alimentare
(in limba engleza)
4 ani
Controlul si expertiza produselor alimentare
(in limba engleza)
4 ani
Zootehnie
Piscicultură şi acvacultură
4 ani
Ştiinţa mediului
Ecologie şi protecţia mediului
3 ani

Â

ÂÂÂInformaţii utile admitere licenţă

Metodologia de admitere

Criterii de admitere pentru olimpici

Criterii speciale de admitere

Taxe de şcolarizare

Calendar admitere sesiunea Septembrie 2019

Calendarul concursului de admitere - Masterat - 2019

Sesiunea SEPTEMBRIE

9 - 13 Septembrie 2019 Înscrieri
14 - 15 Septembrie 2019 Desfăşurarea probelor
Prelucrarea datelor
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor
16 Septembrie 2019 Redistribuiri
Afișarea rezultatelor finale

Programul şi locul de desfăşurare a înscrierilor în sesiunea Septembrie 2019
pentru ciclul II – studii universitare de master

Înscrierile se desfăşoară în perioada 09 Septembrie 2019 - 13 Septembrie 2019,

între orele 800-1500.

alt

Criteriile pentru examenul de admitere la ciclul de studii universitare de masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă - admitere 2019

 

Domeniul Program de studii Criterii de admitere
Ingineria produselor alimentare


Ştiinţa şi ingineria alimentelor

Media finală de admitere se calculează din:

- 50% nota la interviu;
La interviu, candidatul va prezenta un plan de dezvoltare al cercetării proprii, plan pe care-l preconizează pentru pregătirea prin masterat.
- 50% media aritmetică a examenului de diplomă/licență.
Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor
Nutriţie
Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism
Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului

Informaţii utile admitere master 2019

Metodologia de admitere 2019 - master

Condiţii şi acte necesare pentru înscriere

Taxe de şcolarizare

Acasa Admitere

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare