PDF

Burse sociale, semestrul II, an universitar 2015/2016

Dosarele pentru bursă socială pentru venit, semestrul II, an universitar 2015/2016, se vor depune la Secretariatul facultăţii în perioada 15 – 18 februarie 2016 între orele 13 - 16.

- 19/02/2016 – ora 10, afişare listă dosare depuse/afişare rezultate intermediare;

- 22/02/2016 – contestaţii, ora 10;

- 22/02/2016 – afişare rezultate finale.

Salariul minim brut pe ţară, garantat în plată lunar pe anul 2016 conform H.G. nr. 871/2013 este de 1050 lei.

Acte necesare pentru bursa socială:

- adeverinţe de venit/ cupoane de pensie în original pe lunile noiembrie 2015, decembrie 2015 şi ianuarie 2016 ; în adeverinţele de venit trebuie să se menţioneze venitul brut şi net;

- copii după certificatele de naştere (fraţi preşcolari);

- adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde studiază (în cazul fraţilor care sunt elevi/studenţi);

- adeverinţe de la Administraţia financiară (pentru părinţi şi studentul care depune dosar pentru bursă);

- adeverinţe de la primărie din care să rezulte că realizează / nu realizează venituri din exploatarea terenurilor agricole şi valoarea acestora;

- declaraţie notarială pe propria răspundere ca nu a realizat venituri pe ultimele trei luni (pentru părinţii casnici); Fiecare părinte va face declaraţia în nume propriu;

- declaraţie notarială a studentului aplicant că nu realizează venituri dintr-o activitate de bază (contract de muncă).

Actele necesare pentru obţinerea unei burse sociale sunt cele prevazute în Metodologia de acordare a burselor, capitolul 5, art. 31.

Numărul de burse alocate pentru semestrul II, an universitar 2015/2016 este 38.

Observaţie! Studenţii care au beneficiat de bursă medicală/orfani/plasament nu vor mai depune dosar pentru semestrul II.

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare