PDF

Burse sociale - semestrul I, anul universitar 2014-2015

Dosarele pentru bursă socială pentru venit, semestrul I, an universitar 2014/2015, se vor depune la Secretariatul facultăţii în perioada 20 – 24 octombrie 2014 între orele 13 - 15.

Calendar de acordare a burselor sociale (pentru venit, medicale, orfani si plasament)

 • 27/10/2014 – afişare listă dosare depuse;
 • 28/10/2014 – afişare rezultate intermediare;
 • 29/10/2014 – contestaţii;
 • 30/10/2014 – afişare rezultate finale.

Salariul minim brut pe ţară, garantat în plată lunar pe anul 2014 conform H.G. nr. 871/2013 este de 900 lei.

Acte necesare pentru bursa socială:

 • adeverinţe de venit/ cupoane de pensie în original pe lunile iulie, august şi septembrie 2014 ; în adeverinţele de venit trebuie să se menţioneze venitul brut şi net;
 • copii după certificatele de naştere (fraţi preşcolari);
 • adeverinţă de la instituţia de învăţământ unde studiază (în cazul fraţilor care sunt elevi/studenţi);
 • adeverinţe de la Administraţia financiară (pentru părinţi şi studentul care depune dosar pentru bursă);
 • adeverinţe de la primărie din care să rezulte că realizează / nu realizează venituri din exploatarea terenurilor agricole şi valoarea acestora;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere ca nu a realizat venituri pe ultimele trei luni (pentru părinţii casnici); Fiecare părinte va face declaraţia în nume propriu.

Pentru burse sociale pe motive medicale, se vor depune la Secretariatul facultăţii următoarele documente:

 • certificat medical eliberat/vizat de Cabinetul medical studenţesc (situat în căminul F);
 • adeverinţă medicală de la medicul specialist în a cărui evidenţă se află studentul;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie;
 • analize de laborator sau teste de specialitate din ambulatoriu sau dintr-un centru de diagnostic şi tratament, ori de către un spital în a cărui evidenţă se află studentul în cauză sau în care a fost internat, însoţite de scrisoare medicală către cabinetul studenţesc.

Pentru burse sociale orfani/plasament, se vor depune documente, în copie, care atestă statutul de orfan/plasament (certificate de deces pentru ambii părinţi, adeverinţa de la centrul de plasament).

Numarul burselor sociale pentru semestrul I, an universitar 2014/2015, este de 40 de burse.

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare