PDF

Legislatie

Activitatea de practică a studenţilor şi masteranzilor este reglementată de:
  • Legea privind practica elevilor şi studenţilor nr. 258/2007;
  • Ordinul MECT nr. 3955/2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de practică - studii universitare de licenţă şi de masterat;
  • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
  • Recomandarea 2006/961/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la mobilitatea transnaţională în cadrul Comunităţii Europene în scopul învăţământului şi al formării profesionale: Carta europeană a calităţii pentru mobilitate;
  • Decizia 1.720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la programul de acţiune "Învăţare pe tot parcursul vieţii" 2007-2013.
Acasa Oferta educationala

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare