PDF

Fise discipline

Disciplina
Fişa disciplinei
ANUL I
Matematică I
Matematică II
Chimie anorganică şi analitică, analize fizico-chimice
Chimie organică
Chimie fizică şi coloidală
Informatică aplicată
Politici şi strategii globale de securitate alimentară
Psihologia alimentaţiei umane
Educaţie fizică
Fizică
Chimia alimentelor
Grafică asistată de calculator
Limbă străină I
Limbă străină II
ANUL II
Biochimie I
Biochimie II
Microbiologie generală
Operaţii unitare în industria alimentară I
Operaţii unitare în industria alimentară II
Elemente de inginerie mecanică
Inocuitatea produselor alimentare
Principii şi metode de conservare I
Principii şi metode de conservare II
Limbă străină I
Principiile nutriţiei umane
Elemente de inginerie electrică
Tehnici de comunicare şi prezentare
Practică
ANUL III
Microbiologie specială
Metode enzimatice şi imunologice de analiză
Analiza alimentelor cu radiaţii electromagnetice
Managementul calităţii
Biotehnologii alimentare
Tehnologii generale în industria alimentară I
Tehnologii generale în industria alimentară II
Utilaje în industria alimentară
Managementul calităţii
Metode cromatografice şi electroforetice de analiza alimentelor
Contabilitate
Practică
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
Analize senzoriale
Procesarea minimă atermică și termică
ANUL IV
Utilaje în industria alimentară
Controlul falsificărilor produselor alimentare I
Controlul falsificărilor produselor alimentare II
Controlul statistic al alimentelor
Controlul sanitar-veterinar şi siguranţă alimentelor
Marketing
Alimente modificate genetic
Control fitosanitar
Igienă
Management
Calculul economic la proiectele de licenţă
Practică
Proiect tehnologic
Ambalaje şi design în industria alimentară
Ecologie şi protecţia mediului
Legislaţie şi protecţia consumatorilor
Proiectarea sistemelor de controlul calităţii
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Controlul si expertiza produselor alimentare

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare