PDF

Fise discipline

 
Disciplina
Fişa disciplinei
ANUL I
Matematică şi statistică I
Matematică şi statistică II
Chimie anorganică şi analitică, analize fizico-chimice
Chimie organică
Chimie fizică şi coloidală
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator I
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator II
Economie generală
Educaţie fizică I
Psihologia alimentaţiei umane
Fizică
Chimia alimentelor
Limbă străină I
Educaţie fizică II
Limbă străină II
ANUL II
Biochimie I
Biochimie II
Microbiologie generală
Operaţii unitare în alimentaţie publică şi agroturism I
Operaţii unitare în alimentaţie publică şi agroturism II
Elemente de inginerie mecanică
Principii şi metode de conservare I
Principii şi metode de conservare II
Energetică, maşini şi instalaţii pentru exploataţii agroturistice I
Energetică, maşini şi instalaţii pentru exploataţii agroturistice II
Limbă străină I
Principiile nutriţiei umane
Elemente de inginerie electrică
Tehnici de comunicare şi prezentare
Practică
Inocuitatea produselor alimentare
Economie rurală
ANUL III
Microbiologie specială
Controlul şi asigurarea calităţii
Bazele gastronomiei şi gastrotehniei
Produse de panificaţie, patiserie, produse făinoase şi produse zaharoase
Tehnologia creşterii animalelor
Managementul prelucrării produselor vegetale
FD_IMAPA III.06
Managementul prelucrării produselor animale
Managementul produselor de catering
Contabilitate
Analize senzoriale
Geografia resurselor agroturistice
Practică
Stiluri alimentare
Silvicultură şi produsele pădurii
Drept comercial
FD_IMAPA III.17
Managementul ospitalităţii
Sociologie
ANUL IV
Utilaje în alimentaţie publică
Managementul şi tehnica servirii
Proiectarea şi exploatarea amenajărilor în alimentaţie publică şi agroturism
Gastronomie internaţională
Proiect tehnologic
Băuturi în alimentaţie şi agroturism
Ambalaje în alimentaţie publică şi agroturism
Igienă
Falsificări ale produselor alimentare şi identificarea lor
Utilaje în alimentaţie publică
Ecologie şi protecţia mediului
Management
Legislaţie şi protecţia consumatorilor
Calculul economic la proiectele de licenţă
Proiectarea şi elaborarea proiectului de licenţă
Practică
FD_IMAPA IV.16
Finanţe, credit
Marketing


Acasa Oferta educationala Studii de licenta Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare