PDF

Prezentare program de studiu

DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
 
Calificările pe care Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor le dezvoltă prin oferta sa de studii sunt înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Toate programele de studii sunt acreditate ARACIS.
 În cadrul Domeniului Ingineria Produselor Alimentare sunt organizate 3 programe de studii:
  • Ingineria Produselor Alimentare,
  • Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare,
  • Pescuit şi Industrializarea Peştelui.
In anii I şi II de studii studenţii admişi la acest Domeniu urmează cursuri care le asigură o solidă pregătire inginerească. În anii III şi IV studenţii urmează cursuri care le permit formarea de competenţe profesionale în acord cu calificarea programului de studii urmat (ales în semestrul al II-lea al anului II de studii universitare), astfel încât după parcurgerea întregului program de studii şi obtinerea diplomei de Inginer, absolvenţii vor putea ocupa diferite posturi de pe piaţa muncii. Programele de studii permit, în acelaşi timp, tuturor studenţilor, acumularea de competenţe transversale.
 
Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare
 
Titlul obţinut: Inginer
Codul calificării (din Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior): L120150010
Denumirea calificării: Ingineria Produselor Alimentare
Nivelul de studii: Licenţă
Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare
Număr total de credite: 240
 
Competenţe profesionale
C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi sigurantei alimentare;
C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
C4. Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte;
C5. Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing;
C6. Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deseurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.
 
Competenţe transversale
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învaăţare – formare pentru achiziţionarea informaţiei de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de ciculaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.
 
Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării
Inginer în industria alimentară (215201); Proiectant inginer produse alimentare (215203); Consilier inginer industria alimentară (215204); Expert inginer industria alimentară (215205); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare (252205); Profesor în învăţământul gimnazial (232201); Analist cumpărări/consultant furnizori (241401); Expert tehnic extrajudiciar (241801); Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (241948); Auditor în domeniul siguranţei alimentare (242320). 
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Ingineria produselor alimentare

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare