PDF

Fise discipline


Disciplina
Fişa disciplinei
ANUL I
Matematică I
Matematică II
Chimie anorganică şi analitică, analize fizico-chimice
Chimie organică
Chimie fizică şi coloidală
Informatică aplicată
Politici şi strategii globale de securitate alimentară
Psihologia alimentaţiei umane
Educaţie fizică
Fizică
Chimia alimentelor
Grafică asistată de calculator
Limbă străină I
Limbă străină II
ANUL II
Biochimie I
Biochimie II
Microbiologie generală
Operaţii unitare în industria alimentară I
Operaţii unitare în industria alimentară II
Elemente de inginerie mecanică
Inocuitatea produselor alimentare
Principii şi metode de conservare I
Principii şi metode de conservare II
Limbă străină I
Principiile nutriţiei umane
Elemente de inginerie electrică
Tehnici de comunicare şi prezentare
Practică
ANUL III
Microbiologie specială
Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria cărnii
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria morăritului
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria laptelui
Biotehnologii alimentare
Utilaje în industria alimentară
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria vinului
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria fermentativă
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria panificaţiei
Tehnologii speciale de prelucrare a crupelor
Contabilitate
Practică
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
Analize senzoriale
Tehnologii speciale de procesare
ANUL IV
Utilaje în industria alimentară I
Utilaje în industria alimentară II
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria conservelor
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria produselor zaharoase şi făinoase
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria uleiului
Tehnologii generale – Tehnologie şi control în industria zahărului
Proiectarea produselor noi
Marketing
Proiect tehnologic
Igienă
Management
Calculul economic la proiectele de licenţă
Practică
Ambalaje şi design în industria alimentară
Falsificări ale produselor alimentare şi identificarea lor
Ecologie şi protecţia mediului
Legislaţie şi protecţia consumatorilor


Acasa Oferta educationala Studii de licenta Ingineria produselor alimentare

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare