PDF

Prezentare program de studiu

DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
  
Calificările pe care le dezvoltă prin oferta de studii Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor sunt înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Toate programele de studii sunt acreditate ARACIS.
 
În cadrul Domeniului Ingineria Produselor Alimentare sunt organizate 3 programe de studii:
  • Ingineria Produselor Alimentare,
  • Controlul şi Expertiza produselor Alimentare,
  • Pescuit şi Industrializarea Peştelui.
In anii I si II de studii studenţii admişi la acest Domeniu urmează cursuri care le asigură o solidă pregătire inginerească. În anii III şi IV studenţii urmează cursuri care le permit formarea de competenţe profesionale în acord cu calificarea programului de studii urmat (ales în semestrul al II-lea al anului II universitar), astfel încât după parcurgerea întregului program de studii şi obtinerea diplomei de Inginer, absolvenţii vor putea ocupa diferite posturi de pe piaţa muncii.
Programele de studii permit, în acelaşi timp, tuturor studenţilor, acumularea de competenţe transversale.
 
Programul de studii Pescuit şi Industrializarea Peştelui
 
Titlul obţinut: Inginer
Codul calificării (din Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior): L120150040
Denumirea calificării: Pescuit şi Industrializarea Peştelui
Nivelul de studii: Licenţă
Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare
Număr total de credite: 240
 
Compeţente profesionale
C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare;
C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
C4. Conducerea proceselor de reproducere şi de creştere ale organismelor acvatice;
C5. Proiectarea şi managementul operational ale sistemelor de producţie din acvacultură;
C6. Exploatarea bioresurselor acvatice în condiţiile conservării echilibrului ecosistemelor acvatice naturale.
 
Competenţe transversale
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare - formare pentru achiziţionarea informaţiei de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de ciculaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.
 
Ocupaţii posibile pentru deţinatorul diplomei/calificării
Inginer în industria alimentară (215201); Proiectant inginer produse alimentare (215203); Consilier inginer industria alimentară (215204); Expert inginer industria alimentară (215205); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură (252208); Asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură (252209); Cercetător în domeniul zoologic (254109); Asistent de cercetare în domeniul zoologic (254110); Cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111); Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului (254112); Profesor în învăţamântul gimnazial (232201); Programator fabricaţie/lansator fabricaţie (241302); Auditor în domeniul siguranţei alimentare (242320); Muzeograf (243103).
Acasa Oferta educationala Studii de licenta Pescuit si industrializarea pestelui

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare