PDF

Studii postdoctorale

PERFORM şi ExcelDOC (2014-2015)

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este beneficiară a două proiecte pentru finanțarea burselor doctorale și postdoctorale, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane:

  • Proiectul „Performanţă sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală ”(PERFORM), în calitate de coordonator;
  • Proiectul „Excelenţă în cercetare prin burse doctorale şi postdoctorale” (ExcelDOC), în calitate de partener în proiectul coordonat de Universitatea Politehnica București.
În cadrul celor două proiecte de sprijin financiar a cercetătorilor doctoranzi şi postdoctoranzi, se prevede acordarea de burse doctorale şi postdoctorale.
Candidaţii interesaţi vor depune la Biroul Doctorate, sediul Rectorat UDJG, Strada Domneasca nr 47, camera 134, dosare de aplicaţie conform Regulamentului de acordare a burselor, în perioada 10-15 Aprilie 2014, orele 9.00-16.00. Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Doctorate.

SPD-BIOTECH (2011-2013)

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi este partener în proiectul Şcoala postdoctorală de interes naţional biotehnologii aplicate cu impact în bioeconomia românească (SPD-BIOTECH), proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” (contract POSDRU/89/1.5/S/52432).


Obiectivul general al proiectului vizează organizarea a două cicluri anuale de studii postdoctorale de importanţă strategică la nivel national, pe domeniul prioritar “Biotehnologii” şi implementarea unor programe de cercetare aplicativă, pe 6 subdomenii ale biotehnologiilor, cu impact în bioeconomia naţională şi competitive la nivel internaţional.


Consorţiul care organizează SPD-BIOTECH include trei universităţi cu prestigiu în domeniul Biotehnologiilor, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi.

Informaţii suplimentare găsiţi la adresele:

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare