Imprimare
PDF

Istoric

Istoria Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor începe în 1948 când a fost înfiinţat Institutul Alimentar Bucureşti (Decretul nr. 175/1948). Acesta avea în componenţă o facultate şi patru secţii de specializare: morărit-panificaţie, produse lactate, conserve şi industrii extractive. Institutul Alimentar a funcţionat la Bucureşti până în anul universitare 1954/1955 inclusiv.

În anul universitar 1955/1956 Institutul Alimentar a fost transferat la Galaţi în cadrul Institutului Tehnic, după ce în anul 1953 fusese transferată de la Constanţa şi Facultatea de Piscicultură.

Din toamna anului 1955 Institutul Tehnic Galaţi s-a transformat în Institutul Politehnic din Galaţi, care a funcţionat cu două facultăţi:
 • Facultatea de Mecanică;
 • Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare şi Tehnica Pescuitului (Decret 1608/1955).
În anul 1974 se înfiinţează Universitatea din Galaţi (Decret 105/1974), care din anul 1991 devine Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. În anul 2002 prin H.G. nr. 410/2002 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 313/2002 se schimbă denumirea facultăţii în Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor. Prin HG nr. 88/2005, privind organizarea studiilor universitare de licenţă, şi H.G. nr. 916/2005, privind structurile instituţiilor de învăţământ superior, facultatea trece la învăţământul organizat pe trei niveluri: ciclul I de licenţă de 4 ani, studii de masterat de 2 ani şi doctorat de 3 ani.

În prezent, în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor procesul de învăţământ include toate cele trei cicluri tip Bologna:

 • licenţă ingineri zi cu durata 4 ani
  • domeniul Ingineria Produselor Alimentare cu specializările Ingineria Produselor Alimentare (IPA), Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (CEPA), Pescuit şi Industrializarea Peştelui (PIP),
  • domeniul Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţia Publică şi Agroturism (IMAPA),
  • domeniul Biotehnologii cu specializarea Biotehnologii pentru industria alimentară (BIA);
 • licenţă cu durata de 3 ani
  • domeniul Ştiinţa Mediului cu specializarea Ecologie şi Protecţia Mediului;
 • master cu durata de 2 ani
  • domeniul Ingineria Produselor Alimentare cu specializările Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (SIA), Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor (CESA), Ştiinţa şi Ingineria Bioresurselor Acvatice (SIBA), Nutriţie (N),
  • domeniul Inginerie şi Management cu specializarea Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism (IMAPA),
  • domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate cu specializarea Biotehnologia Resurselor Naturale (BRN),
  • domeniul Ştiinţa Mediului cu specializarea Controlul şi Expertiza Calităţii Mediului (CECM);
 • doctorat cu durata de 3 ani
  • domeniile Ingineria Produselor Alimentare, Inginerie Industrială şi Biotehnologii.

Toate programele de studii organizate în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor sunt acreditate ARACIS.

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare