Pescuit și industrializarea peștelui

Programul de studii universitare de licență Pescuit și industrializarea peștelui
Titlul obținut Inginer 
Codul calificării L120150040
Denumirea calificării  Pescuit și industrializarea peștelui
Nivelul de studii Licență
Domeniul Ingineria Produselor Alimentare
Număr de credite  240
 
Competențe profesionale:
C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare;
C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
C4. Conducerea proceselor de reproducere şi de creştere ale organismelor acvatice;
C5. Proiectarea şi managementul operational ale sistemelor de producţie din acvacultură;
C6. Exploatarea bioresurselor acvatice în condiţiile conservării echilibrului ecosistemelor acvatice naturale.
 
 
Competențe transversale:
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare - formare pentru achiziţionarea informaţiei de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de ciculaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.
 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării


Inginer în industria alimentară (215201); Proiectant inginer produse alimentare (215203); Consilier inginer industria alimentară (215204); Expert inginer industria alimentară (215205); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură (252208); Asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură (252209); Cercetător în domeniul zoologic (254109); Asistent de cercetare în domeniul zoologic (254110); Cercetător în ecologie şi protecţia mediului (254111); Asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului (254112); Profesor în învăţamântul gimnazial (232201); Programator fabricaţie/lansator fabricaţie (241302); Auditor în domeniul siguranţei alimentare (242320); Muzeograf (243103).