PDF

Info studenti

An universitar 2019/2020

Burse Ursus 2019/2020

Burse performanta/merit/sociale

Liste finale cu studentii bursieri, semestrul 1, an universitar 2019/2020 - afisat 07.11.2019, ora 15
Studentii care se regasesc in listele finale cu bursieri, vor depune la serviciul financiar al Universitatii Dunarea de Jos din Galati, str. Domneasca nr. 47, extrasul de cont pentru titularul bursei, copie dupa carnetul de student si copie dupa cartea de identitate/pasaport, incepand de luni, 11.11.2019.


Termen de contestatii Luni, 28.10.2019, ora 16, la secretariatul facultatii.

Dosarele de bursa sociala vor fi depuse la secretariatul facultatii, in perioada 28 octombrie - 4 noiembrie 2019, in intervalul orar 11-15 (vineri, 01 noiembrie pana la ora 13).
 
Dosarul de bursa sociala va contine documentele prevazute in Metodologia de acordare a burselor aprobata HS 169/08.09.2017 
Extras din Metodologia de acordare a burselor
Art. 33.
În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună următoarele documente justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în unul dintre tipurile de burse oferite: 
a) înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. În cazul în care niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia depun o declarație pe proprie răspundere în acest sens, însoțită de documentele care atestă acest lucru.
b) pentru situațiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. 
c) copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinților, dacă este cazul.
d) certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se regăsește în lista de la art. 30, alin. (1), lit. b).
 
Art. 34.
Dosarul pentru acordarea bursei sociale trebuie să conţină următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul: 
a)cerere – tip;
b)adeverinţă de elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
c)copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte sau de ambii, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
d)copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, însoțită de adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
e)adeverinţă cu venitul realizat de fiecare membru din familie (pe ultimele 3 luni); 
f)adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
g)declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate, sau că părinţii studentului nu lucrează şi nu domiciliază în străinătate;
h)ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari; 
i)adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei; 
j)adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.
 
Art. 35.
Pentru bursele solicitate în primele 6 luni ale anului universitar, se depun adeverinţe de venit pentru lunile iulie, august şi septembrie ale anului calendaristic în curs, iar pentru ultimele 6 luni ale anului universitar, se depun adeverinţe de venit pentru lunile decembrie, ianuarie şi februarie ale anului universitar în curs. Secretariatele facultăţilor verifică actele şi completează, pentru fiecare student, fişa de calcul.

An universitar 2018/2019
Rezultate finale burse semestrul II, an universitar 2018/2019
Rezultate preliminare acordare burse semestrul II, anul universitar 2018/2019, afisat 19.03.2019, ora 13.
- burse performanta
- burse merit licenta
- burse merit master
- burse sociale licenta
- burse sociale master
- burse studenti straini licenta
- burse studenti straini master
Termen de contestatii 20.03.2019, ora 14, la secretariatul facultatii sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Lista studentilor integralisti la sfarsitul semestrului 2, an universitar 2018/2019, licenta si master.
Lista studenţilor integralişti, la sfârşitul semestrului 1, an universitar 2018/2019, studii universitare de licenta si master.
Calendar de acordare a burselor, semestrul I, an universitar 2018/2019

Număr şi cuantum burse acordate:

Tip bursă

Cuantum bursă

Bursă performanţă

1000 lei

Bursă merit

800 lei

Bursă socială

600 lei

Calendar depunere dosare pentru bursa de performanţă şi burse sociale

25-31 octombrie 2018– depunere dosare

01 noiembrie 2018- afişare liste cu dosare depuse

02 noiembrie 2018- ora 16 afişare lista cu studenţii beneficieri de burse

05 noiembrie 2018 ora 16 – contestaţii şi rezolvare contestaţii

06 noiembrie 2018 – afişare liste finale cu studenţii bursieri

07 noiembrie 2018 – transmitere documente către conducerea universităţii

Dosarele de bursă socială vor conţine documentele menţionate la art. 34 din Metodologia de acordare a burselor, aprobata prin HS 169/28.09.2017.  Se vor depune adeverinţe de venit pentru lunile Iulie, August şi Septembrie.

Venitul minim brut pentru anul 2018, cf HG 846/2017 este de 1900 lei.


Metodologia privind școlarizarea românilor de pretutindeni

Adresa referitoare la decontare transport

Formulare decontare transport

Burse

Tabere

Biblioteca
Complexul Studenţesc Al. I. Cuza
Alte informaţii de interes sunt disponibile pe site-ul Universităţii "Dunărea de Jos" la "Info Studenţi" (http://www.ugal.ro/index.php) şi la adresa https://www.student.ugal.ro/

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare