PDF

Sesiunea stiintifica studenteasca - mai 2013 - premii

În zilele de 23 şi 24 mai 2013 s-au desfăşurat lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti. Manifestarea s-a dovedit a fi un real succes, dovadă fiind larga participare a studenţilor şi masteranzilor facultăţii şi nivelul ştiinţific ridicat al lucrările prezentate.
Felicitări participanţilor şi organizatorilor!

PREMIILE acordate au fost:

Secţiunea I - TEHNOLOGII ALIMENTARE ŞI BIOTEHNOLOGII APLICATE

PREMIUL I

Caracterizarea HPLC a siropurilor de glucoză obţinute prin prelucrarea enzimatică a amidonului
Studenţi: Liliana BĂDIN, anul II BRN, Cătălina Teodora STÎNGĂ, Andreea CRĂIŢĂ, anul II IPA
Coordonator ştiinţific: conf.dr.ing. Luminiţa Anca GEORGESCU

PREMIUL II

Sinteza și purificarea unor feruloil esteraze din surse fungice
Student: Adrian DUMITRAȘCU, anul IV BI
Coordonatori ştiinţifici: dr. ing. Laura LEONOV, prof.dr.ing. Gabriela BAHRIM

PREMIUL III

Metode de extracţie a licopenului din surse vegetale
Student: Mihaela DRĂGAN, anul II BRN
Coordonator ştiinţific: Conf.dr. biolog Vasilica BARBU

Secţiunea II - ACVACULTURĂ ŞI PESCUIT

PREMIUL I

Poluarea mediului acvatic

Studenţi: Raluca RADU, anul III PIP

Coordonatori ştiinţifici: S.L.dr.ing. Lorena DEDIU, S.L.dr.ing. Angelica DOCAN

PREMIUL II

Epurarea efluentului de acvacultură intensivă prin utilizarea plantelor aromatice
Studenţi: Alexandra PAPUC, anul III PIP, Ştefan PETREA, doctorand anul II
Coordonator ştiinţific: S.L.dr.ing. Lorena DEDIU

PREMIUL III

Instalaţie de viviere flotabilă pentru creşterea intensivă a somnului European (Silurus glanis)
Studenţi: Cristian RÎMNICEANU, anul IV PIP
Coordonator ştiinţific: Prof.dr.ing. Victor CRISTEA

Secţiunea III - ECOLOGIE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI CADASTRU

PREMIUL I
Efectele radiatiilor electromagnetice asupra organismului uman
Student: Andreea SAVONEA, anul II EPM
Coordonator ştiinţific: ŞL.dr.biol. Cecilia ŞERBAN

PREMIUL II

Efectele steroizilor asupra corpului uman
Student: Violeta DUMBRAVA, Aura GHENEA, anul II EPM
Coordonator ştiinţific: ŞL.dr.biol. Cecilia ŞERBAN

PREMIUL III

Lacurile de acumulare din România şi problemele de mediu generate
Student: Maria STOICA, anul III EPM
Coordonator ştiinţific: Conf.dr.ing. Luiza FLOREA

Secţiunea IV - LUCRĂRI TEORETICE

PREMIUL I

Importanţa nutriţională a băuturilor tradiţionale obţinute prin fermentaţie
Studenţi: Cătălina Teodora STÎNGĂ, Andreea CRĂIŢĂ, anul II IPA
Coordonatori ştiinţifici: conf.dr.ing. Luminiţa Anca GEORGESCU, asist.drd.ing Dana Iulia MORARU

PREMIUL II

Noutăţi privind importanţa seleniului pentru sănătate
Student: Tudorel FLOREA, anul II IPA
Coordonatori ştiinţifici: conf.dr.ing. Luminiţa Anca GEORGESCU, asist.drd.ing Dana Iulia MORARU

PREMIUL III

Applications of Rheology in Food Industry
Student: Tatiana MOSCU, anul I CESA
Coordonator ştiinţific: Conf. dr. ing. Iuliana VINTILĂ

Acasa Studenti Sesiuni stiintifice Sesiunea stiintifica studenteasca - mai 2013 - premii

Page translate / traducere in pagina

Romanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Urmareste-ne

  

Autentificare

Cautare