Conferențiari

 

Vasilica BARBU
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 309 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Microscopie confocală, Probiotice, Biotehnologia culturilor de celule, Compuși biologic activi.
Domenii de interes:
Obținere pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințe germinate, Obținere pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional, Modificări ale substraturilor biologice în timpul procesării termice și atermice, Modificări ale compușilor bioactivi în timpul procesării termice si atermice.

 

Octavian BARNA Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp F, Sala 305
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165Curriculum vitae
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0729-4921
Arii de expertiză: Tehnica frigului și climatizări în industria alimentară; tehnologia și controlul calității în industria zahărului; Amenajarea structurilor de primire turistice în alimentație publică și turism.
Domenii de interes: Tehnica frigului și climatizări în industria alimentară; tehnologia și controlul calității în industria zahărului; Amenajarea structurilor de primire turistice în alimentație publică și turism.

 


Oana Emilia CONSTANTIN
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 306
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Microbiologie generală, Microbiologie speciala, Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale, Băuturi în alimentație publică și agroturism, Bioconversia deșeurilor din industria alimentară.
Domenii de interes:
Controlul calității microbiologice a alimentelor; Compuși biologic activi; Alimente funcționale; Biotehnologii de valorificare a deşeurilor.

 
Cristian Vasile DIMA
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp F, Sala 207 
Telefon: (+)4 0336 130 181
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Curriculum vitae
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4590-3548
Arii de expertiză:
Tehnologii generale - Tehnologie şi control în industria cărnii. Extractia, caracterizarea si încapsularea compuşilor bioactivi
Domenii de interes: 
Functionalizarea alimentelor. Bioaccesibilitatea  si  biodisponibilitatea compusilor bioctivi.

 
Angelica Ionela DOCAN
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp Q, Sala 22
Telefon: (+)4 0336 130 277
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Parazitologie și hematologie la pești; Stabilirea diagnosticului și a schemei de tratament a peștilor de cultură.
Domenii de interes:
Acvacultură; Exploatare durabilă a bioresurselor acvatice.

 
Aura DARABĂ
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Corp F, Sala 304
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Știinta si ingineria alimentelor, siguranța și calitatea alimentelor pe lanțul alimentar, HACCP în unitatile de alimentație publică, tehnologia și calitatea cărnii, ambalarea sub vid a cărnii, consultanță în domeniul  știinta si ingineria alimentelor, organizare webinarii/workshopuri/ conferinte, activități de recenzie tip peer-review.
Domenii de interes:
Tehnologii alimentare emergente de conservare a produselor alimentare, siguranta alimentelor, calitatea alimentelor, utilizarea agenților antimicrobieni pentru prelungirea vietii la raft a alimentelor.


 Loredana DUMITRAȘCU                           Conferențiar universitar, PhD
 DumitrascuL Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  
Corp E, Sala 304
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Curriculum vitae
ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-6007-574X
Arii de expertiză                                        Managementul calității și siguranței alimentelor, Controlul statistic al alimentelor, Tehnologia laptelui.
Domenii de interes: Obținerea de produse cu valoare adăugată, Prelucrarea statistică a datelor.  

  
Iulia Rodica GRECU
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp Q, Sala 24
Telefon: (+)4 0336 130 277
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Boli bacteriene și intoxicații la pești; Controlul calității apei în ecosisteme naturale și antropogene; Creșterea și reproducerea speciei Silurus glanis
Domenii de interes:
Acvacultura și exploatarea durabilă a bioresurselor acvatice.

 
 
Daniela Ionela ISTRATI
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corf F, Sala 101
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Bazele gastronomiei și gastrotehniei, Gastronomie și procesarea artizanală a alimentelor, Gastronomie internațională, Stiluri alimentare, Aditivi și ingrediente în industria alimentară, Alimentație publică și alimentație în turism, Procesarea alimentelor în alimentație publică
Domenii de interes:
Tenderizarea artificială a cărnii, modificări ale compușilor bioactivi în timpul procesării termice și atermice, obținerea pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional, dezvoltarea de produse alimentare noi, procese biotehnologice utilizate în gastronomie, studiul modificărilor substraturilor biologice utilizate în gastronomie în timpul prelucrării termice/atermice, obținerea pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințele germinate.

 
Isabelle METAXA
Conferențiar universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp Q, Sala 24
Telefon: (+)4 0336 130 277
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Curriculum vitae
Arii de expertiză:
Tehnică piscicolă, Acvacultură sustenabilă, Piscicultură integrată, Ecotoxicologie acvatică
Domenii de interes:
Biosecuritate în acvacultură și pescuit, Siguranța alimentară a produselor pescărești, Analiza hazardurilor în pescuit și acvacultură, Evaluarea ciclului de viată (LCA), Modelarea complexă a ecosistemelor acvatice.

 
Liliana MIHALCEA
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 206
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Colaborări cu mediul economic privat privind realizarea de extracții cu CO2 supercritic, analiza paramerilor de extracție, analiza extractelor obținute, elaborarea fișelor tehnice de produs.
Participări la proiecte de cercetare alături de membri din diferite centre de cercetare.
Coordonarea activității de practică a studenților a diferiți agenți economici din SE României.
Domenii de interes:
Operații unitare și utilaje în industria alimentară
Metode de extracție a compușilor biologic activi (extracția cu solvenți clasici, extracța asistată de ultrasunete, extracția cu CO2 supercritic  - abordări privind parametrii de extracție prin design experimental și modelare matematică a rezultatelor);
Tehnologii de procesare a alimentelor (convenționale și neconvenționale);
Dezvoltarea de produse noi (proiectare tehnologică, testare la nivel de laborator, analize fizico-chimice, fito-chimice și senzoriale).

 
Aida Mihaela VASILE
Conferențiar universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Etaj 1, Platforma BioAliment 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Microbiologia produselor alimentare, Culturi starter de probiotice, Legislație alimentară
Domenii de interes:
Biotehnologie, Acvacultură.

 
Iuliana VINTILĂ
Conferențiar universitar, PhD
Contact:
Corp F, sala 401
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Știinta și Ingineria alimentului; Managementul serviciilor de catering,
Managementul evenimentelor turistice.
Domenii de interes:
Știinta și ingineria uleiurilor alimentare; Tratamentul termic și cu microunde al alimentelor; Reologia uleiurilor și emulsiilor; Catering și servicii de alimentație publică; Planificarea și organizarea evenimentelor turistice.