Anunț important referitor la plata taxelor

În vederea asigurării condițiilor de limitare a transmiterii virusului SARS-CoV-2, Direcția Economică prin Direcția Generală Administrativă a Universității „Dunărea de Jos” din Galați anunță necesitatea ca studenții înmatriculați la taxă să efectueze plata online, în contul de trezorerie al Universității.

Informații suplimentare privind efectuarea online a plătilor pot fi accesate pe website-ul universității: https://www.ugal.ro/anunturi/pentru-studenti


Taxa poate fi plătită utilizând următoarele coordonate:

Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
Cod fiscal 3127522;
Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învățământ (zi sau IDFR), taxă de școlarizare.