Concurs cu premii în cadrul Proiectului Trecia

În cadrul proiectului Transpunerea rezultatelor cercetărilor realizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) în inițiative antreprenoriale - TRECIA (CNFIS-FDI-2020-0406), studenții sunt invitați să transpună rezultatele unor proiecte de diplomă/lucrări de disertație, proiecte/lucrări la sesiuni științifice etc. cu potențial de a se transforma în inițiative antreprenoriale (susținute/prezentate în anii 2018, 2019, 2020 sau care urmează a fi prezentate, cu specificarea clară a Revistei, Concursului, Conferintei etc.) într-un poster A1, a cărui jurizare este preconizată a avea loc în data de 14 decembrie 2020.

Condițiile concursului sunt: