Profesori

 

Petru ALEXE
Profesor universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp F, Sala 207 
Telefon: (+)4 0336 130 181
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Proiectarea și promovarea produselor alimentare, Tehnologia cărnii, Proteine din surse neconvenționale, Transformări nutriționale în timpul procesării alimentelor.
Domenii de interes:
Industria alimentară, Siguranța și securitatea alimentară, Marketing nutrițional, Produse noi, Controlul sanitar-veterinar al alimentelor.

 

Iuliana APRODU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Arii de expertiză:
Biotehnologii alimentare; Știința și tehnologia berii; Ingrediente și alimente funcționale; Tehnici in silico pentru investigarea comportamentului biomoleculelor
Domenii de interes:
Îmbunătățirea calității proteinelor; Elucidarea relațiilor structură-funcție a biomoleculelor; Dezvoltarea de bere artizanală; Valorificarea sustenabilă a compușilor biologic activi pentru dezvoltarea de ingrediente și alimente funcționale noi; Valorificarea cerealelor conform principiilor dezvoltării durabile.

 

Gabriela Elena BAHRIM
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Platforma BioAliment
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Biotehnologii aplicate în industria alimentară și pentru protecția mediului înconjurător: Culturi starter (izolare, selecție, producere, controlul calității, gestiune); Probiotice; Compuși biologic activi din surse microbiene și vegetale (enzime, bioconservanți, coloranți); Biovalorificarea deșeurilor; Procese de bioepurare și de bioremediere.
Domenii de interes:
Microbiologia produselor alimentare: Fermentații; Controlul stabilității și a calității microbiologice a alimentelor.

 

Iuliana BANU
Profesor universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 
Arii de expertiză:
Ştiinţa şi tehnologia procesării cerealelor; Compuşi biologic activi; Calitatea şi siguranţa alimentelor; Securitatea alimentară.
Domenii de interes:
Optimizarea tehnologiilor de procesare a cerealelor şi de obţinere de produse de panificaţie corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi siguranţei alimentare; Modificările induse asupra matricei cerealelor de către ingrediente noi şi tehnici de procesare noi; Valorificarea compuşilor biologic activi din materii prime agroalimentare; Studierea comportamentului biomoleculelor prin tehnici bazate pe modelare moleculară.

 


 
Daniela BORDA
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 301
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Calitatea laptelui și a produselor lactate. Managementul sistemelor de calitate și siguranță alimentară. Cinetica inactivării enzimatice și microbiene la presiune înaltă și/sau prin tratament termic. Analiza profilului compușilor volatili prin cromatografie de gaze. Modelare statistică (SAS, SPSS, Amos, Minitab)
 
Domenii de interes:
Știința și tehnologia produselor lactate. Controlul calității și siguranța produselor alimentare. Tratamentul la presiuni înalte. Inferența și analiza statistică pentru industria alimentară. Ambalaje biodegradabile.

 

Elisabeta BOTEZ
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 204 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Ingineria produselor alimentare, Inginerie și management în alimentație publică.
Domenii de interes:
Operații unitare în industria alimentară, Transfer de căldură și de masă, Compuși bioactivi, Tehnologii în industria laptelui și a produselor lactate, Modelarea și simularea proceselor din industria alimentară.

 

Andrei CIOLAC
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp Q, Sala 25 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Ecologie, Protecția mediului, Pescuit oceanic
Domenii de interes:
Ecologie acvactică, Managementul pescăriilor.

 

Anca Ioana NICOLAU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 307
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Ştiinţa alimentelor, Inginerie alimentară, Biotehnologie industrială
Domenii de interes:
Tehnologii alimentare, Microbiologie alimentară, Igienă, Siguranţă alimentară, Procese fermentative.

  

Gabriela RÂPEANU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, sala 202
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Tehnologia și controlul calității în industria vinului și a băuturilor alcoolice distillate; Autentificarea și expertizarea produselor alimentare; Compuși biologic activi din diferite surse.
Domenii de interes:
Impactul tratamentelor termice și/sau atermice asupra enzimelor, proteinelor, compușilor biologic activi din alimente și asupra formării compușilor toxici; Valorificarea compusilor biologic activi din subproduse de origine vegetala pentru obtinerea de ingrediente și produse alimentare cu valoare adaugata; Alternative biotechnologice de îmbunătățire a tehnologiei de obținere a vinului; Tehnici avansate pentru autentificarea și expertizarea produselor alimentare.


 
Nicoleta STĂNCIUC
Profesor universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 304
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Controlul și asigurarea calității produselor alimentare
Managementul calității și siguranței alimentelor. Sisteme de management
Trasabilitatea alimentelor.
Domenii de interes:
Compuși biologici activi, Elucidarea relației proces-strucție-funcție-produs pentru biomolecule, Mecanisme de legare între compuși biologic activi și biopolimeri, Biodisponibilitatea și bioaccesibilitatea compușilor biologic activi, Microîncapsularea compușilor biologici activi, Mecanisme de degradare/denaturare în procesare, Tribiotice, Dezvoltarea tehnologiilor de obținere a alimentelor cu valoare adăugată în condiții de sustenabilitate.

 


Camelia VIZIREANU
Profesor universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp F, Sala 101
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de exertiză:
Industrie alimentară, Biotehnologii, Alimentație publică
Domenii de interes:
Obținere pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințe germinate, Obținere pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional, Modificări ale substraturilor biologice în timpul procesării termice și atermice, Modificări ale compușilor bioactivi în timpul procesării termice si atermice.