Conform Hotararii Senatului nr. 160 din 22 noiembrie 2019 şi 166 din 6 decembrie 2019, membrii Consiliului Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor sunt:
Prof.dr.ing. Gabriela Bahrim
Prof.dr.ing. Daniela Borda
Prof.dr.ing. Gabriela Rapeanu
Prof.dr.ing. Camelia Vizireanu
Prof.dr.ing. Iuliana Aprodu
Prof.dr.ing. Nicoleta Stănciuc
Prof.dr.ing. Banu Iuliana
Conf.dr.ing. Iulia Grecu
SL.dr.ing. Dumitraşcu Loredana
Student Murgogi Cosmina Gabriela
Student Dediu Valentina Adriana
Student Doraşcu Georgiana