Dialoguri culturale și științifice cu Profesorul emerit Peter Raspor

Dragi profesori, doctoranzi și masteranzi,

Vă invităm să participați, online, începând de luni, 24.10.2022,  ora 11, la Dialogurile Culturale și Științifice, organizate de Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde prof. emerit Peter Raspor de la Universitatea din Liubliana, Slovenia, va conferenția pe tema Risk communication when Food Contamination enters virtual society. Întâlnirea va fi moderată de Șef lucr. dr. ing. Iulia Bleoancă.
Pe lângă participarea cadrelor didactice, este așteptată, cu mult interes, participarea doctoranzilor și masteranzilor.
 Pentru participarea la acest eveniment Școala Doctorală acordă doctoranzilor puncte care vor putea fi incluse in Rapoartele de activități.
Linkul de conectare este  https://internationalizare.ugal.ro/index.php/en/events/ugal-scientific-and-cultural-dialogues, evenimentul fiind găzduit de platforma Microsoft Teams.
 
Sperăm să vă bucurați de acest eveniment științific  precum și de toate celelalte conferințe programate în perioada 24.10.2022-3.11.2022, la care sunteți invitați să luați parte.