Procedura de înscriere în anul universitar 2020-2021 aferentă anului I

Înscrierile se desfăşoară la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din str. Domnească nr. 111, corp F, secretariat sau online, în perioada 21.09.2020-24.09.2020, după următorul program:
Luni, 21 Septembrie 2020 - Joi, 24 Septembrie 2020, între orele 9.00-16.00.

Procedura de înscriere aferentă anului I


Candidații declarați admiși la forma de finanțare BUGET  
Candidații declarați admiși la forma de finanțare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2020, sunt invitați la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din str. Domnească nr. 111, corp F, secretariat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021.
 
Procedura obligatorie de înscriere constă în:
1. Achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei. Taxa se achită la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS), la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din str. Științei nr. 2 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
      - Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
      - Cod fiscal 3127522;
      - Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
      - La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
2. Completarea, semnarea și transmiterea Contractului de studii (licență/master) pentru anul universitar 2020/2021;
3. Completarea, semnarea și transmiterea Fișei de înscriere.
Documentele sus menționate pot fi depuse fizic la sediul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor din str. Domnească nr. 111, corp F, secretariat sau transmise online la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2020/ 2021.
 
Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare.
Candidații declarați admiși la forma de finanțare TAXĂ
Candidații declarați admiși la forma de finanțare TAXĂ, în urma concursului de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2020, sunt invitați la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din str. Domnească nr. 111, corp F, secretariat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021.
Procedura obligatorie de înscriere constă în:
1. Achitarea tranșei I din cuantumul taxei de școlarizare. Taxa se achită la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS), la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din str. Științei nr. 2 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
      - Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
      - Cod fiscal 3127522;
      - Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
   - La  explicația  plății se  vor menționa:  numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare - tranșa I. Cuantumul taxei de școlarizare pentru Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor este de 3200 lei.
2. Completarea, semnarea și transmiterea Contractului de studii (licență/master) pentru anul universitar 2020/2021;
3. Completarea, semnarea și transmiterea Fișei de înscriere.
După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2020/2021, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2020/ 2021.
 
Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de școlarizare.