Anunț important - Înscrieri în anul universitar 2022/2023

În atenția Studenților Facultății Știința și Ingineria Alimentelor!

Înscrierea studenților în anul universitar 2022/2023 se face în perioada 26.09.2022 – 07.10.2022, indiferent de anul de studiu.


Bursierii statului român sunt scutiți de plata taxei de înmatriculare.

Pentru încasarea taxelor la formele de învățământ: cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă, studenții plătesc taxele în perioada 26.09.2022 – 14.10.2022, astfel:

- taxa de înmatriculare în anul I, pentru studenții de la forma de finanțare buget, în cuantum de 100 lei;

- taxa de școlarizare, pentru studenții de la forma de finanțare cu taxă, tranşa I - 50%, conform contractului de studii.


Informații suplimentare referitoare la punctele și programul de încasare pot fi accesate aici.

Înscrierea studenților în anul universitar 2022-2023 se desfășoară conform procedurilor instituționale, după cum urmează:

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2022/2023, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2022/2023, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I / II de studii universitare de licenţă/ de master

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2022/2023, a studenților din anii II –VI la forma de finanţare BUGET, formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de master

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2022/2023, a studenților din anii II –VI la forma de finanţare TAXĂ, formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de master