Plata prin viramente bancare a taxelor

Având în vedere situația de urgență cauzată de pandemia de coronavirus și pentru evitarea contactelor directe, taxele de studii pentru studenți se pot achita prin virament în contul IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, Cod fiscal 3127522, Cod SWIFT: TREZROBU, Cod BIC: TREZ.

La explicația plății se vor menționa:

- Numele și prenumele studentului;

- CNP-ul;

- Facultatea;

- Forma de învățământ (ZI/IFR);

- Tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restanțe ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, ex. finalizare studii licență/master).

Sursa: http://ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/7611-taxele-de-studii-pot-fi-achitate-prin-viramente-bancare