Sesiunea Știintifică Studentescă 2020

Sesiunea științifică studențească 2020 se va desfășura în perioada 28-29 mai, sub egida: Sustainable Foods for a Safety Future: A Healthy and Quality Life Vision.

Mai multe detalii la http://tempsite.ugal.ro/sia/index.php/ro/cercetare/evenimente-stiintifice/sesiune-stiintifica-studenteasca.