Orarul activităților didactice pentru semestrul I, an universitar 2020-2021
Programe universitare de licență

Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV

Programe universitare de master
Anul I  CESA, SIA, N, CECM
Anul II  IMAPA, CESA, N, CECM

Structura anului universitar 2019-2020
Orarul activităților didactice pentru semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020
Programe universitare de licență                                          

Anul I  IPA
Anul II  IPA
Anul III IPA, CEPA, TACP
Anul III EPM
Anul III PA
Anul IV IPA, CEPA, IMAPA

Programe universitare de master


Anul I  CESA, IMAPA, N, CECM
Anul II  SIA, CESA, N, IMAPA