Factor de impact 1,0 pentru revista Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI-Food Technology, indexată în Web of Science Core Collection

Revista Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI-Food Technology (https://www.gup.ugal.ro/ugaljournals/index.php/food/index) este indexată în Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection). Începând cu acest an, Clarivate va calcula factor de impact și pentru jurnalele din această categorie a Web of Science.

Astfel, în ediția 2022 a Journal Citation Reports (publicată în 28 iunie 2023 de Clarivate), jurnalul Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI-Food Technology are factorul de impact 1,00.

Informații complete despre indicatorii scientometrici ai Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI-Food Technology se obțin accesând paginile:

- https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=ANN%20U%20DUNAREA-FOOD&year=2022

- https://uefiscdi.gov.ro/scientometrie-reviste

Felicitări echipei editoriale pentru eforturile de menținere a unor standarde ridicate în activitatea publicistică!