Absolvenți cu care ne mândrim: Prof. dr. ing. Carmen I. Moraru (promoția 1989) a fost aleasă Fellow a Institute of Food Technologists din Statele Unite ale Americii

Ambasador al Faculțății Știința și Ingineria Alimentelor, fosta noastră colegă Prof. dr. ing. Carmen Moraru se numără printre cei 12 membri ai Institute of Food Technologists (IFT) din Statele Unite ale Americii – cea mai mare și una dintre cele mai reputate organizații profesional – științifice de profil din lume – cărora li se va decerna în acest an titlul de ”Fellow”.  Pentru Prof. dr. ing. Carmen Moraru, titlul de IFT Fellow este decernat pentru recunoașterea contribuțiilor sale importante în domeniul științei și ingineriei alimentelor și în dezvoltarea unor metode moderne de procesare atermică a produselor alimentare, vizând calitatea și siguranța acestora, dar și a unei activități didactice evaluate la superlativ de către studenții și doctoranzii pe care îi coordonează, precum și pentru promovarea principiilor avansate în domeniul ingineria produselor alimentare.
Carmen I. Moraru a absolvit în anul 1989 Facultatea de Tehnologia și Chimia Produselor Alimentare și Tehnica Piscicolă (denumirea de atunci a Facultății Știința și Ingineria Alimentelor), specializarea Lapte - Carne, ca șef de promoție. După o scurtă perioadă în care a lucrat ca inginer tehnolog la Întreprinderea de Industrializarea Laptelui Tecuci și Galați, Carmen a devenit cadru didactic al Facultății, ca asistent (1991 - 1996) și șef de lucrări (1996 – 1999), perioadă în care și-a realizat studiile doctorale sub coordonarea distinsului profesor G.M. Costin. Cariera ei didactică a continuat la Rutgers University (New Brunswick, New Jersey, SUA) unde a activat între anii 1999 și 2003 ca post-doctorand și apoi research assistant professor. Din anul 2003, lucrează la Cornell University (Ithaca, New York, SUA), unde acum este profesor și șef al Departamentului de Știinta Alimentelor. In anul 2019, Prof. dr. ing. Carmen Moraru a primit distincția Doctor Honoris Causa la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Carmen Moraru a ținut mai multe prelegeri pentru studenții, doctoranzii și profesorii Facultății Știința și Ingineria Alimentelor, a participat în programe comune de cercetare împreună cu cadrele didactice din Facultatea noastră, și finanțează premiul special ”Prof. G.M. Costin” destinat doctoranzilor Facultății, pentru contribuțiile științifice prezentate la Conferința anuală a Școlilor Doctorale.

Cercetările inițiate și coordonate de Carmen vizează metode de procesare care pot îmbunătăți siguranța, calitatea, și durata de utilizare a alimentelor, investigând în special interacțiunile intermoleculare și transformările structurale care survin în timpul procesării, separarea prin membrane, tratamentul cu pulsuri luminoase, și utilizarea nano-topografiilor în dezvoltarea de suprafețe germofobe.


Bogata activitate științifică a Prof. dr. ing. Carmen Moraru include 63 articole publicate în reviste științifice de prestigiu, cu peste 3800 de citări și indice Hirsch 29, 11 cărți și capitole de cărți de specialitate, 88 prezentări ca invited speaker și peste 150 comunicări la diferite conferințe si workshop-uri în SUA dar și China, India, Brazilia și multe țări din Europa.  Carmen a îndrumat 7 post-doctoranzi, 14 doctoranzi, și 19 masteranzi, și de-a lungul anilor activitatea ei didactică a fost recunoscută prin patru premii de excelență în predare decernate de Cornell University și de International Dairy Foods Association.  De asemenea, a susţinut peste 20 de prelegeri în cadrul unor activităţi de diseminare a stiinţei si activităţilor de cercetare către industrie.


Prof. dr. ing. Carmen Moraru reprezintă pentru Facultatea de Stiinta și Ingineria Alimentelor un model  de profesionalism, de dascăl și cercetător în învâțământul academic, care confirmă valoare școlii unde s-a format. 

O felicităm pe Carmen pentru primirea titlului de Fellow IFT, și îi dorim multe realizări și succese în continuare!