Premii speciale pentru doctoranzii Facultății la Conferința Școlilor Doctorale

Începând cu anul universitar 2018/2019, studenţilor doctoranzi ai Facultății Știința și Ingineria Alimentelor de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, care prezintă oral cele mai bune lucrări la Conferința Școlilor Doctorale (SCDS-UDJG), li se acordă două premii speciale, care onorează personalități academice marcante ale școlii superioare gălățene de industrie alimentară. Aceste premii, care doresc să stimuleze activitatea de cercetare științifică a tinerilor cercetători, sunt:
 
Premiul prof. G.M. Costin instituit de dr. ing. Carmen Moraru, Profesor la Departamentul de Știința Alimentelor Universitatea Cornell, SUA;
Premiul prof. Constantin Moraru instituit de dr. ing. Cătălin Moraru, Director tehnic la Food Integrity & Innovation la Eurofins, Ithaca, SUA.

Premiile, în valoare de 100$ fiecare, vor fi acordate prin intermediul Asociației Specialiștilor din Industria Laptelui din România, iar criteriile pentru acordare sunt următoarele:

  • prezentarea unor rezultate cu impact științific ridicat;
  • utilizarea în cercetare a unor metode avansate de investigare;
  • potențial de transfer al soluțiilor prezentate, la nivel industrial;
  • capacitate bună de comunicare a rezultatelor cercetării;
  • prelucrare statistică relevantă a datelor;
  • deschiderea unei noi direcții de cercetare.

În 2019, Premiul prof. G.M. Costin a fost acordat Florentinei Ionela Bucur, doctorand în cadrul Şcolii de Inginerie Industrială (coordonator prof. Anca Nicolau) pentru lucrarea “Listeria monocytogenes Survival and Recovery Capacity in Cucumber Juice after High Pressure Treatment” (http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/abstracts-2019) iar Premiul prof. Constantin Moraru a fost acordat Ninei Condurache, doctorand în cadrul Şcolii de Științe Fundamenale și Inginerești.