Consumatorii și siguranța alimentară - cercetare europeană de top în proiectul SafeConsume*

Consorțiul proiectului SafeConsume format din 32 de parteneri proveniți din 14 ţări, din care face parte şi Facultatea de Ştiinţa și Ingineria Alimentelor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, şi-a propus să contribuie la scăderea numărului îmbolnăvirilor cauzate de alimente, prin reducerea expunerii consumatorilor la Listeria monocytogenes, Campylobacter, Salmonella, Toxoplasma şi virusul Norwalk, agenţii patogeni care grevează sistemul de sănătate prin numărul mare de îmbolnăviri produse, numărul mare de îmbolnăviri soldate cu spitalizare şi numărul mare de cazuri letale. Proiectul de 5 milioane de euro, care a început în 2017 şi se va finaliza în aprilie 2022, este finanţat de Uniunea Europeană prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 (grant nr. 727580). O prezentare video a proiectului este disponibilă accesând link-ul https://youtu.be/tcS98BjDoNk.

SafeConsume se diferențiază de alte proiecte deoarece propune o abordare a cercetării bazată pe evaluarea de risc, efectuată prin studiului comportamentelor unor grupuri țintă de consumatori din trei categorii, primele două reprezentând consumatori vulnerabili la îmbolnăviri: familii tinere (în care se întâlnesc femei însărcinate şi copii), vârstnici şi bărbaţi tineri singuri. Astfel, pentru studiul comportamentului consumatorilor în relație cu siguranța alimentară, echipe de proiect din Norvegia, Portugalia, Franţa, Marea Britanie şi România au însoţit consumatorii la cumpărături, în timpul transportului alimentelor de la magazin la domiciliu şi în timpul preparării alimentelor. Concluziile vizitelor efectuate la consumatori au fost incluse într-un raport al practicilor de siguranță alimentară ale consumatorilor europeni şi, totodată, au stat la baza proiectării cercetărilor de laborator, care au urmărit ce se întâmplă cu patogenii la gătirea, păstrarea  şi servirea alimentelor şi după practicile de igienizare a suprafeţelor, ustensilelor de bucătărie şi a mâinilor, așa cum au fost ele realizate de consumatori.


Membrii proiectului și-au mai propus:

  • să realizeze materiale educaţionale pe tema patogenilor asociaţi cu alimentele,  
  • să creeze echipamente destinate bucătăriilor şi formule noi pentru produse de curăţare şi dezinfecţie, care să  reducă sau să elimine agenţii patogeni asociaţi cu alimentele,
  • să contribuie la realizarea politicilor de siguranţă alimentară elaborate de autorităţi.

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (SIA) participă în proiect cu o echipă compusă din cadre didactice specializate în  domeniul igienei şi microbiologiei alimentelor (Anca Nicolau, Corina Neagu, Iulia Bleoancă) şi managementului siguranţei alimentare (Daniela Borda, Loredana Dumitraşcu) şi doctoranzi (Octavian Augustin Mihalache, Florentina Ionela Bucur, Dana Gafiţianu). Echipa este coordonată de Anca Nicolau, care este şi membră în comitetul de conducere a proiectului şi lider al activităţii de diseminare şi comunicare a rezultatelor proiectului.


Cercetările sunt în plină desfăşurare, dar o parte a rezultatelor cercetărilor efectuate de echipa FSIA sunt deja publicate în revista Food Control (factor de impact 4, 248) şi pot fi vizualizate pe baza link-urilor: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107078, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107069, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107180.


Prezentarea agenţilor patogeni vizaţi de proiect şi sfaturile date consumatorilor privind  modul în care pot fi evitate îmbolnăvirile sunt prezentate pe site-ul proiectului, în secţiunea Advice for consumers http://safeconsume.eu/articles/advice. Echipa proiectului a  pregătit şi materiale adresate în limba română,  care au fost făcute publice prin intermediul revistei Repere medicale şi pot fi lecturate răsfoind numerele revistei disponibile la adresa: https://issuu.com/repere-medicale/docs.


Echipa proiectului s-a alăturat instituţiilor internaţionale care au sărbătorit pentru prima oară, în 7 iunie 2019, Ziua Mondială a Siguranţei Alimentare, prin organizarea la Grădiniţa Lizuca şi Şcoala nr.10 din Galaţi a unor activităţi legate de respectarea regulilor de igienă a mâinilor şi de prezentare a variantei în limba română a programului e-Bug** (e-Bug.eu), destinat şcolarilor şi cadrelor didactice implicate în educaţia acestora.


Pentru că siguranţa alimentară trebuie să fie responsabilitatea tuturor participanţilor din lanţul alimentar, nu numai a fermierilor, procesatorilor, transportatorilor şi distribuitorilor de alimente, proiectul SafeConsume pledează pentru implicarea directă a consumatorilor sub forma unui angajament de a deveni promotorii unor principii de siguranță alimentară. În funcție de rolulul ales și implicare, fiecare participant poate opta pentru a deveni ambasador, campion sau erou al siguranţei alimentare. Echipa proiectului le propune celor preocupaţi de siguranța alimentară personală şi a familiilor lor să acceseze secţiunea Pledges din site-ul proiectului http://safeconsume.eu/about/food-safety-pledge. Acolo, toți cei care se angajează să participe activ, vor primi o insignă de recunoaştere a rolului pentru care au optat.


Activităţile şi realizările proiectului pot fi urmărite pe website-ul safeconsume.eu/ şi în mediile de socializare: Facebook (safe.consume), Instagram (@ safeconsum), Twitter (Safe Consume) şi YouTube (SafeConsume)!

*Safer food through changed consumer behaviour: Effective tools and products, communication strategies, education and a food safety policy reducing health burden from foodborne illnesses
** Program realizat de Public Health England, instituţie membră în proiectul SafeConsume.