Tradiția învățării în stațiile pilot

Continuarea tradiției Facultății Știința și Ingineria Alimentelor a fost asigurată prin proiectul RESPIA, care a vizat refacerea și modernizarea Stațiilor pilot de carne, bere și lapte, unități de microproducție de  bază pentru pregătirea inginerilor de industrie alimentară din România. RESPIA  este acronimul care înseamnă reușita unui colectiv de a îmbina experiența academică cu entuziasmul, care reconfirmă existența la  Galaţi a unui pol de educaţie şi de cercetare tehnologică de vârf,  în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor. RESPIA este locul în care studenții descoperă cum să devină ingineri şi locul unde teoria este pusă în practică cu ajutorul unor echipamente și utilaje de mare performanță. RESPIA înseamnă generozitatea de a dărui știință, de a face alimente curate, sigure, autentice, cu dragoste pentru Oameni.  

Proiectul RESPIA a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3.4 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea /modernizarea /dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Valoarea totală a bugetului proiectului a fost 14.072.342 lei, din care, 10.042.609 lei a reprezentat valoarea finanţării nerambursabile.


RESPIA reprezintă o continuare a tradiției, deoarece, în cadrul Facultății, primele stații pilot de microproducție au funcționat între 1979 și 1994, acestea reprezentând elementele care au consolidat reputația Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor de la Galați. Începând cu anul 2013, activitatea din staţiile pilot s-a reluat cu echipamente și dotări noi, astfel încât,  în ultimii ani, prin intermediul lor, numeroase idei, proiecte și produse au putut fi dezvoltate la Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor cu ajutorul utilajelor din Stațiile Pilot, iar studenții facultății au făcut practică săptămânal.


Între dotările de excepție ale staţiilor pilot asigurate prin proiectul RESPIA se numără: echipamentul de tratament la presiune înaltă, echipamentul de prelucrare cu fluide supercritice, echipamentele de laborator pentru operații unitare şi analizorul GC-MS/MS.  Toate aceste dotări au fost incluse în Centrul de cercetare Bioaliment- TehIA, de care beneficiază atât studenții, cât și cadrele didactice. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul proiectului http://www.sia.ugal.ro/respia/.


În semn de recunoaștere a contribuției și valorii dascălilor noștri, spațiile dotate prin proiectul RESPIA poartă numele celor care au scris istoria facultății de inginerie alimentară, la Galați. Astfel, stația pilot de produse lactate  poartă numele profesorului G.M. Costin, stația pilot de bere pe cel al profesorului Traian Hopulele, laboratorul de procesare minimă pe cel al  profesorului Brad Segal,  iar laboratorul tehnologic pe cel al profesorului Cornel Popa. Legătura cu trecutul nostru este și o  promisiune că vom păstra valoarea învățământului universitar de știința și ingineria alimentelor la nivelul la care au consacrat-o profesorii ei de seamă.