Profesori

 

Petru ALEXE
Profesor universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp F, Sala 207 
Telefon: (+)4 0336 130 181
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Proiectarea și promovarea produselor alimentare, Tehnologia cărnii, Proteine din surse neconvenționale, Transformări nutriționale în timpul procesării alimentelor.
Domenii de interes:
Industria alimentară, Siguranța și securitatea alimentară, Marketing nutrițional, Produse noi, Controlul sanitar-veterinar al alimentelor.

 
Iuliana APRODU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 
Arii de expertiză:
Biotehnologii alimentare; Știința și tehnologia berii; Ingrediente și alimente funcționale; Tehnici in silico pentru investigarea comportamentului biomoleculelor
Domenii de interes:
Îmbunătățirea calității proteinelor; Elucidarea relațiilor structură-funcție a biomoleculelor; Dezvoltarea de bere artizanală; Valorificarea sustenabilă a compușilor biologic activi pentru dezvoltarea de ingrediente și alimente funcționale noi; Valorificarea cerealelor conform principiilor dezvoltării durabile.

 
Gabriela Elena BAHRIM
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Platforma BioAliment
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Biotehnologii aplicate în industria alimentară și pentru protecția mediului înconjurător: Culturi starter (izolare, selecție, producere, controlul calității, gestiune); Probiotice; Compuși biologic activi din surse microbiene și vegetale (enzime, bioconservanți, coloranți); Biovalorificarea deșeurilor; Procese de bioepurare și de bioremediere.
Domenii de interes:
Microbiologia produselor alimentare: Fermentații; Controlul stabilității și a calității microbiologice a alimentelor.

 
Iuliana BANU
Profesor universitar, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
 
Arii de expertiză:
Ştiinţa şi tehnologia procesării cerealelor; Compuşi biologic activi; Calitatea şi siguranţa alimentelor; Securitatea alimentară.
Domenii de interes:
Optimizarea tehnologiilor de procesare a cerealelor şi de obţinere de produse de panificaţie corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi siguranţei alimentare; Modificările induse asupra matricei cerealelor de către ingrediente noi şi tehnici de procesare noi; Valorificarea compuşilor biologic activi din materii prime agroalimentare; Studierea comportamentului biomoleculelor prin tehnici bazate pe modelare moleculară.

 
Daniela BORDA
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 301
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Calitatea laptelui și a produselor lactate. Managementul sistemelor de calitate și siguranță alimentară. Cinetica inactivării enzimatice și microbiene la presiune înaltă și/sau prin tratament termic. Analiza profilului compușilor volatili prin cromatografie de gaze. Modelare statistică (SAS, SPSS, Amos, Minitab)
 
Domenii de interes:
Știința și tehnologia produselor lactate. Controlul calității și siguranța produselor alimentare. Tratamentul la presiuni înalte. Inferența și analiza statistică pentru industria alimentară. Ambalaje biodegradabile.

 
Elisabeta BOTEZ
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 204 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Ingineria produselor alimentare, Inginerie și management în alimentație publică.
Domenii de interes:
Operații unitare în industria alimentară, Transfer de căldură și de masă, Compuși bioactivi, Tehnologii în industria laptelui și a produselor lactate, Modelarea și simularea proceselor din industria alimentară.

 
Andrei CIOLAC
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp Q, Sala 25 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Ecologie, Protecția mediului, Pescuit oceanic
Domenii de interes:
Ecologie acvactică, Managementul pescăriilor.

 
Anca Ioana NICOLAU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 307
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Ştiinţa alimentelor, Inginerie alimentară, Biotehnologie industrială
Domenii de interes:
Tehnologii alimentare, Microbiologie alimentară, Igienă, Siguranţă alimentară, Procese fermentative.

 
Gabriela RÂPEANU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, sala 202
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Tehnologia și controlul calității în industria vinului și a băuturilor alcoolice distillate; Autentificarea și expertizarea produselor alimentare; Compuși biologic activi din diferite surse.
Domenii de interes:
Impactul tratamentelor termice și/sau atermice asupra enzimelor, proteinelor, compușilor biologic activi din alimente și asupra formării compușilor toxici; Valorificarea compusilor biologic activi din subproduse de origine vegetala pentru obtinerea de ingrediente și produse alimentare cu valoare adaugata; Alternative biotechnologice de îmbunătățire a tehnologiei de obținere a vinului; Tehnici avansate pentru autentificarea și expertizarea produselor alimentare.

 
Silvius STANCIU Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 304
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
 
Arii de expertiză Managementul afacerilor, Management, Marketing, Sisteme internaționale de calitate, Securitate alimentară, Merceologia produselor alimentare, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, Procesarea și calitatea produselor agroalimentare, Etică și integritate academică
Domenii de interes Tehnologii alimentare, Modele de reziliență a unităților agroalimentare, Merceologia mărfurilor, Managementul calității, Expertizarea calității produselor alimentare, Strategii de dezvoltare a sectorului terțiar

 
Nicoleta STĂNCIUC
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 304
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Controlul și asigurarea calității produselor alimentare
Managementul calității și siguranței alimentelor. Sisteme de management
Trasabilitatea alimentelor.
Domenii de interes:
Compuși biologici activi, Elucidarea relației proces-strucție-funcție-produs pentru biomolecule, Mecanisme de legare între compuși biologic activi și biopolimeri, Biodisponibilitatea și bioaccesibilitatea compușilor biologic activi, Microîncapsularea compușilor biologici activi, Mecanisme de degradare/denaturare în procesare, Tribiotice, Dezvoltarea tehnologiilor de obținere a alimentelor cu valoare adăugată în condiții de sustenabilitate.

 
Camelia VIZIREANU
Profesor universitar, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp F, Sala 101
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de exertiză:
Industrie alimentară, Biotehnologii, Alimentație publică
Domenii de interes:
Obținere pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințe germinate, Obținere pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional, Modificări ale substraturilor biologice în timpul procesării termice și atermice, Modificări ale compușilor bioactivi în timpul procesării termice si atermice.