Șef lucrări

 

Doina Georgeta ANDRONOIU
Șef lucrări, PhD

Contact: 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 205 
Telefon: (+)4 0336 130 185
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Știința alimentelor (tehnologia produselor alimentare)
Domenii de interes:
Științele vieții aplicate și Biotehnologii.

 
Octavian BASTON 
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp F, Sala 305
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Metode de conservare a produselor alimentare. Lanțul frigorific al alimentelor. Biochimia alimentelor. Procesarea biotehnologică a alimentelor. Tehnologia și controlul calității cărnii. Tehnologia și controlul calității produselor zaharoase. Tehnologia și controlul calității berii.
Domenii de interes:
Tehnologii de procesare în industria alimentară. Controlul calității alimentelor. Tehnici de laborator pentru analiza calității produselor alimentare.

 
Iulia Lidia BLEOANCĂ 
Șef lucrări, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
CorpE, Sala 307
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Microbiologie
Domenii de interes:
Ambalaje comestibile, Biotehnologie, Siguranța alimentelor

 
Loredana DUMITRAȘCU
Șef lucrări, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Managementul calității și siguranței alimentelor, Controlul statistic al alimentelor, Tehnologia laptelui.
Domenii de interes:
Obținerea de produse cu valoare adăugată, Prelucrarea statistică a datelor 

 
Maria Cristiana GARNAI
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp F, Sala 301 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Proiectarea și promovarea produselor noi, Cercetări de marketing, Management general, Tehnologii generale în industria alimentară, Biotehnologii în industria alimentară.
Domenii de interes:
Cercetare-dezvoltare-inovare de produse alimentare noi.

 
Leontina GRIGORE-GURGU
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp E, Sala 309
Telefon: (+)4 0336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Gele deletion, microorganisme modificate genetic, bacterii patogene - Listeria monocytogenes, proteine
Domenii de interes:
Inginerie genetica, Microbiologie, Biotehnologie

 
 
Georgiana HORINCAR
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 201 
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Controlul falsificărilor produselor alimentare, Tehnologia vinului (controlul calității materiilor prime, monitorizarea procesului de fabricarea, analiza produsului finit, controlul falsificărilor vinului), Tehnologia berii (controlul calității materiilor prime, monitorizarea procesului tehnologic de fabricarea a berii, controlul calității produsului finit), Identificarea și caracterizarea unor noi surse de compuși bioactivi și evaluarea potențialului lor biologic, Dezvoltarea unor produse inovative cu rol funcțional. Testarea capacității antioxidante a unor extracte vegetale asupra  grăsimilor și a uleiurilor prin metoda Rancimat. Analiza texturală a produselor alimentare utilizând texturometrul.
Domenii de interes:
Falsificarea produselor alimentare. Metode noi și rapide de identificare. Tehnologii fermentative, dezvoltarea unor noi rețete pentru obținerea unor produse cu valoarea adăugată. Microbiologie – Evalularea potentialului antimicrobian al unor compuși extrași din diferite surse vegetale /animale, care pot asigura inocuitatea alimentara. Cromatografie- Tehnici moderne de identificare și cuantificarea a proflului de compuși bioactivi din diferite surse. Microîncapsularea compușilor bioactivi și utilizarea lor în diferite matrici alimentare. Dezvoltarea de produse noi, produse cu valoarea adăugată sau cu rol funcțional.

 
Daniela Cristina IBĂNESCU
Șef lucrări, PhD
 
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp Q, Sala 02
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Studii privind dinamica populațiilor piscicole din apele naturale
Domenii de interes:
Dinamica structural – funcțională a ecosistemelor acvatice (evaluarea dinamicii nutrienților și metalelor grele dar și a biocenozelor acvatice: plancton, bentos, macrofite).

 
Dănuț Gabriel MOCANU
Șef lucrări, PhD
Contact:
 
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Telefon: (+)4 0336 130 185
Fax: (+4) 0236 460 165
Arii de expertiză:
Operații unitare în industria alimentară, Tehnologia și controlul calității în industria laptelui, Biofizică, Ambalaje și desing în industria alimentară, Energetică și resurse regenerabile în unitățile de alimentație publică, Tehnici membranare
Domenii de interes:
Alimente funcționale, Probiotice, Produse lactate, Tehnici de procesare și consevare a fructelor și legumelor, Tehnici neconvenționale aplicate produselor alimentare.

 
Dana Iulia MORARU
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 304 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Știința și ingineria produselor alimentare
Domenii de interes:
Biochimia produselor alimentare; Nutriție umană; Contaminanți din alimente și mediu.

 
Corina NEAGU
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 306 
Telefon: (+) 40336 130 183
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Analize microbiologică, Igienă, Stabilitatea produselor alimentare (izoterme de sorbție).
Domenii de interes:
Procesarea minimă a produselor alimentare, Siguranța produselor alimentare, Microbiologia produselor alimentare.

 
Aurelia NICA
Șef lucrări, PhD
Contact:
Corp Q, Sala 02
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: (+)4 0336 130 277
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Biologie animală, Nutriția peștilor.
Domenii de interes:
Acvacultură, Știința mediului

 
Oana Viorela NISTOR
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, sala 205 
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Operații unitare, instalații și echipamente în industria alimentară, tehnici moderne de procesare
Domenii de interes:
Procesarea materialelor vegetale prin tehnici moderne, obținerea de produse alimentare cu destinație specială de tip ready-to-eat, procesarea produselor lactate fermentate și de tip desert.

 
Ștefan Mihai PETREA
Șef lucrări, PhD
 
Contact:
Email: ȘAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Corp Q, Sala 23 și 27
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Sisteme de producție din acvacultură; Ingineria sistemelor recirculante; Sisteme multi-trofice de acvacultură; Bioremediarea și fitoremedierea efluenților din acvacultura industrială; Sistemele acvaponice de producție; Analiza cost-beneficiu a sistemelor de producție din acvacultură; Metale grele în ecosistemele acvatice; Sustenabilitatea ecosistemelor acvatice antropogene. 
Domenii de interes:
Inginerie în acvacultură, Ingineria sistemelor intensive de producție din acvacultură, Controlul și monitorizarea calității apei în cadrul ecosistemelor acvatice, Tehnici utilizate pentru creșterea sustenabilității ecosistemelor acvatice. Analiza economică a sistemelor și tehnologiilor de producție din acvacultura.

 
Gabriela PLOSCUȚANU
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp E, Sala 305
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Tehnologii generale în industria alimentară; Tehnologia și controlul calității în industria conservelor vegetale; Evaluarea caracteristicilor senzoriale ale produselor alimentare.
Domenii de interes:
Optimizarea tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime de origine vegetală şi de obţinere a conservelor vegetale corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile; Analize senzoriale și comportamentul consumatorului.

 
Adina POPESCU
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Corp Q, Sala 
Telefon: (+)4 0336 130 180
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Hidrobiologie, Biodiversitate.
Domenii de interes:
Monitorizarea calității apei, Stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice (evaluarea dinamicii nutrienților și metalelor grele dar și a biocenozelor acvatice: plancton, bentos, macrofite).

 
Eugenia Mihaela PRICOP
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
ORCID ID:
Arii de expertiză:
Ingineria produselor alimentare; Tehnologie și control în alimentație publică.
Domenii de interes:
Tehnologie și control în industria panificației, Tehnologia produselor făinoase, a produselor zaharoase și patiserie, Gastronomie, Procesarea alimentelor în alimentație publică.

 
Ina VASILEAN
Șef lucrări, PhD
Contact:
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Telefon: (+)4 0336 130 177
Fax: (+4) 0236 460 165
 
Arii de expertiză:
Știința și ingineria alimentelor, Biotehnologii, Nutriție umană
Domenii de interes:
Produse lactate fermentate, Principiile nutriției umane, Biochimia produselor alimentare, Inocuitatea produselor alimentare, Politici si strategii globale de securitate alimentara, Tehnologie si control in industria morăritului