Comisiile Consiliului Facultății

Comisia pentru management resurse umane, infrastructură și evaluarea calității
Prof. dr. ing. Gabriela Elena Bahrim
Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu
Prof. dr. ing. Daniela Borda

Comisia pentru management academic şi activitatea cu studenţii
Prof. dr. ing. Nicoleta Stănciuc
Prof. dr. ing. Banu Iuliana
Student Murgoci Cosmina Gabriela
Comisia pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare
Prof. dr. ing. Iuliana Aprodu
Prof. dr. ing. Gabriela Râpeanu
Conf. dr. ing. Iulia Grecu

 
Comisia de etică și deontologie profesională
Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu
Conf. dr. ing. Angelica Docan
Student Dediu Valentina Adriana

Comisia pentru marketing academic și orientare profesională a studenților
Prof. dr. ing. Nicoleta Stănciuc
SL. dr. ing. Dănuț Mocanu
SL. dr. ing. Loredana Dumitraşcu