Comisiile Consiliului Facultății

Comisia pentru management resurse umane, infrastructură și evaluarea calității
Prof. dr. ing. Camelia Vizireanu
Conf. dr. ing. Daniela Ionela ISTRATI
Conf.dr.ing. Cristian Vasile DIMA
Student Alexandru GHEORGHIU

Comisia pentru management academic şi activitatea cu studenţii
Prof. dr. ing. Lorena DEDIU
Prof. dr. ing. ec. Silvius STANCIU
Student Alexandru GHEORGHIU
Comisia pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare
Prof. dr. ing. Iuliana Aprodu
Prof. dr. ing. Daniela BORDA
Student Ioana HANU

Comisia de etică și deontologie profesională
Prof.dr.ing Gabriela Elena BAHRIM
Conf.dr.ing. Cristian Vasile DIMA
Stdudent Cătălin Gabriel MIHAI

Comisia pentru marketing academic și orientare profesională a studenților
Prof.dr.ing. Lorena DEDIU
SL.dr.ing. Iulia BLEOANCĂ
Stdudent Silviu MĂNTĂILĂ