Cuvântul Decanului

Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați reprezintă un centru academic performant de pregătire a specialiștilor în domeniile Ingineria Produselor Alimentare, Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Biotehnologii și Știința Mediului. Timp de aproape șapte decenii, Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor a răspuns cerințelor sociale, pregătind un număr mare de specialiști, acumulându-se un adevărat tezaur de tradiție, experiență și realizări atât în domeniul didactic, cât și al cercetării științifice și inovării.

În domeniul academic, Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor dispune de infrastructură modernă și performantă pentru activitățile de învățare și practică, ceea ce permite studenților obținerea de competențe în domeniul ingineriei și managementului producției de alimente, constituind locul în care aceștia învață, experimentează și pun în practică cunoștințele acumulate, asigurând o pregătire temeinică și competitivă, conform cerințelor pieței forței de muncă la nivel național și internațional.

Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare și inovare este susținută prin intermediul celor două centre de cercetare și a Rețelei integrate de cercetare și dezvoltare în industria alimentară și acvacultură (RICD-IAA), obiectiv inclus în lista Instalațiilor și obiectivelor de interes național în anul 2018, care coagulează infrastructura modernă și excelența resursei umane, în vederea implicării active în diverse domenii strategice ale economiei naționale, cu accent pe specializările inteligente și impact în Siguranță și securitate alimentară, Bioeconomie și Tehnologii noi și emergente.

Cadrele didactice ale Facultății Știința și Ingineria Alimentelor din Galați își asumă misiunea de a inocula studenții, încă din prima lor zi de școală, când sunt adevărate materii prime neprocesate, cu transformarea ulterioară a acestora în produse sigure, optimizate, competente, înalt specializate pentru o piață a muncii globală.

Prin urmare, alături de partenerii noștrii, studenții ne dorim să învâțăm împreună cum producem alimente pentru o lume sănătoasă, dar și să dezvoltăm, să cercetăm, să inovăm și să fim activi, într-un parteneriat pe termen scurt, mediu și lung, în care coeziunea, competitivitatea și vizibilitatea reprezintă cuvintele cheie ale excelenței în activitățile academice și de cercetare, dezvoltare și inovare.

Coeziunea celor care sunt astăzi actorii facultății cu cei care au și vor absolvi aceasta facultate, personalități care reprezintă etalonul performanței, determinării și a lucrului bine făcut, este unul dintre obiectivele strategice pe termen scurt, mediu și lung.

Competitivitatea și vizibilitatea sunt elemente importante pentru calitatea și performanța activităților academice și de cercetare, dezvoltare și inovare.

Împreună, profesori, studenți și absolvenți suntem imaginea acestei facultăți și trebuie să milităm ca aceasta să fie mereu una modernă, cu o dinamică adecvată schimbărilor de la nivel național și internațional.

Prof. univ. dr. ing. Gabriela Elena BAHRIM