Ingineria produselor alimentare

Programul de studii universitare de licență Ingineria produselor alimentare
Titlul obținut Inginer 
Codul calificării L120150010
Denumirea calificării  Ingineria produselor alimentare
Nivelul de studii Licență
Domeniul Ingineria Produselor Alimentare
Număr de credite  240
 
Competențe profesionale:
C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi sigurantei alimentare;
C2. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară;
C3. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
C4. Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte;
C5. Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing;
C6. Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deseurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.
 
Competențe transversale:
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simţ, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar;
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului;
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învaăţare – formare pentru achiziţionarea informaţiei de baze de date bibliografice şi electronice atât în limba română, cât şi într-o limbă de ciculaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.
 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/calificării


Inginer în industria alimentară (215201); Proiectant inginer produse alimentare (215203); Consilier inginer industria alimentară (215204); Expert inginer industria alimentară (215205); Inspector specialitate inginer industria alimentară (215206); Referent de specialitate inginer industria alimentară (215207); Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare (252205); Profesor în învăţământul gimnazial (232201); Analist cumpărări/consultant furnizori (241401); Expert tehnic extrajudiciar (241801); Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene (241948); Auditor în domeniul siguranţei alimentare (242320).