Tehnologie și control în alimentație publică

Misiunea programului de studiu Tehnologie și control în alimentație publică (TCAP) vizează dezvoltarea unor programe formative și de cercetare pentru obținerea de cunoștințe generale și de specialitate și abilități practice în subdomenii specifice ale industriei de alimentație publică, în acord cu tendințele moderne ale nutriției, calității și siguranței alimentare.

Obiectivul fundamental al programului de studiu TCAP constă în instruirea tuturor studenților la nivelul exigențelor europene și internaționale și motivarea și sporirea satisfacției tuturor partenerilor procesului de învățământ și cercetare — studenți, cadre didactice, agenți economici.


Prin parcurgerea programului de studiu de licență TCAP, absolvenţii vor dobândi următoarele competenţe:

Competențe profesionale
 
C1 - Identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare.
C2 - Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor si echipamentelor de industrie alimentară și alimentație publică.
C3 - Supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor culinare de la materii prime până la produs finit.
C4 - Proiectarea de produse alimentare (culinare) noi, implementarea și managementul de proiecte.
C5 - Managementul producției, controlul calității preparatelor culinare și realizarea proceselor de marketing.
C6 - Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și alimentație publică și asigurarea protecției mediului.
 
Competenţe transversale
CT1 - Aplicarea strategiilor de perseverență, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
CT2 - Aplicarea tehnicilor de interrelaționare în cadrul unei echipe; amplificarea și cizelarea capacităților empatice de comunicare interpersonală și de asumare a unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/de grup, precum și gestionarea optimă a timpului.
CT3 - Utilizarea eficientă a diverselor căi și tehnici de învățare - formare pentru achiziționarea informației de baze de date bibliografice și electronice atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională, precum și evaluarea necesității și utilității motivațiilor extrinseci și intrinseci ale educa iei continue.

Inserții socio-profesionale ale absolvenților TCAP pe piața muncii

Inginer în industria alimentară (214514), Proiectant inginer produse alimentare (214516), Referent de specialitate inginer industria alimentară (214520), Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (214534), Analist cumpărări/ consultant furnizori (243301), Profesor în învățământul profesional și de maiștri (232001)