Biotehnologia resurselor naturale

Misiunea 

Programul de studii de master Biotehnologia resurselor naturale a fost proiectat şi este organizat pentru a completa oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, pe structura planului de la Bologna astfel încât asigură continuitatea programelor formative şi obţinerea de competenţe profesionale şi de cercetare pentru absolvenţii ciclului de licenţă ai specializărilor aferente domeniilor Biotehnologii, Ingineria Produselor Alimentare, Ingineria mediului, Inginerie şi Management, Ştiinţe Inginereşti Aplicate.

Având în vedere strategia de dezvoltare a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, politica instituţională a facultăţii Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor vizează creşterea calităţii programelor formative şi implicarea comunităţii academice în cercetare-dezvoltare-inovare prin proiecte naţionale şi internaţionale. Prin aceasta, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi doreşte să se menţină in rândul facultăţilor de elită în domeniul educaţiei pentru biotehnologie şi de aceea îmbină tradiţia unui program educaţional, cu rezultate recunoscute pe plan naţional, cu oferta de programe de studii moderne, adaptate cerinţelor pieţei, iar programul de studii de master Biotehnologia resurselor naturale răspunde acestor obiective, fiind compatibil ca structură cu programe similare derulate în universităţi din Europa.

Conceput ca un program de studii menit să ofere programe formative pentru un master de cercetare, acesta are structura flexibilă care răspunde cerinţelor unor programe de studii de masterat dinamice, având totodată o puternică componentă de aprofundare a cunoştinţelor într-o formă avansată.


Obiective
Crearea unui pol de învăţamant superior şi cercetare pentru biotehnologie aplicată în ştiinţa şi ingineria alimentelor, protecţia mediului înconjurător şi pentru asigurarea sănătăţii populaţiei şi aliniat la strategiile europene şi naţionale;
Formarea resursei umane, la nivel naţional, specializată în domeniul biotehnologiei moderne pentru activităţii profesionale şi competenţe de cercetare pentru studii doctorale;
Modernizarea activităţilor didactice şi profesionale şi corelarea acestora cu cele din aria europeană de învăţământ superior şi cercetare de excelenţă;
Aprofundarea cercetării universitare multidisciplinare şi crearea unei reţele naţionale formate din nuclee de formare şi cercetare de elită în cadrul universiăţilor din ţară;
Asigurarea condiţiilor necesare participării la reţele şi programele internaţionale de formare profesională şi cercetare în domeniul biotehnologiei resurselor naturale.