Nutriție

Misiunea 
Interesul din ce în ce mai mare acordat producerii şi consumului de alimente sănătoase în comunitatea europeană determină necesitatea formării de noi specialişti care să stăpânească mecanismele cercetării nutriţionale şi producţiei de bunuri destinate alimentaţiei umane, optime din punct de vedere nutriţional.
Atestarea siguranţei alimentare ca prioritate în spaţiul european, solicită absolvenţi bine pregătiţi, capabili să coreleze caracteristicile biochimice a alimentelor cu efectul lor nutriţional şi să cunoască importanța valorii alimentaţiei, a calităţilor nutriţionale ale alimentelor în asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
Misiunea didactică şi de cercetare a programului de studiu Nutriţie constă în formarea de specialişti în domeniul nutriţiei, dieteticii, comportamentului alimentar şi siguranţei alimentare, cu aplicație în industria alimentară, alimentație publică, cantine şcolare şi sociale, în vederea asigurării calităţii alimentelor şi a promovării unei alimentații sănătoase în rândul comunităţii.
Specializarea de master Nutriţie răspunde nevoii sociale de absolvenţi bine pregătiţi care să poată prelua responsabilităţi manageriale de gestionare a calității nutriționale a produselor alimentare în cadrul unor procese tehnologice complexe sau care să lucreze în cercetare. Acest program de studiu oferă masteranzilor un proces continuu de formare, care vizează atragerea absolvenţilor de master spre pregătirea oferită de şcoala doctorală.

Obiective

Atingerea competenţelor profesionale vizate de programul de studiu de masterat;
Atingerea competenţelor de cercetare la nivel profesional sau la nivelul de accedere către doctorat;
Inter-raţionalizarea specialistului format cu mediul economic (practică, colaborare, cercetare);
Dezvoltarea interesului pentru formarea unui specialist, cu veritabile cunoştinţe în abordarea aspectelor biochimice ale ştiinţei alimentelor,
Obținerea abilităților de utilizare a bazelor de date nutriţionale şi dezvoltarea interesului pentru corelarea nevoilor nutriţionale cu necesităţile fiziologice specifice categoriilor vizate;
Cunoaşterea factorilor, rolului acestora şi condiţiilor care influenţează consumul şi preferinţele alimentare ale consumatorilor.

Competențe profesionale
Evaluarea, cercetarea şi aprofundarea noţiunilor avansate privind nutriţia umană.
Elaborarea de soluţii nutriţionale şi dietetice specifice în diferite afecţiuni şi pe diferite grupuri ţintă.
Optimizarea nutriţională a producţiei de bunuri destinate alimentaţiei umane.
Implementarea si monitorizarea politicilor şi strategiilor europene privind siguranţa şi securitatea alimentară.
Consiliere psihonutriţională aplicată.
Dezvoltarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare, management de programe de cercetare şi educaţie/formare profesională.

Competențe transversale
Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională.
Formarea unor abilităţi legate de comunicarea interpersonală, valorificarea competenţelor dobândite.
Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale.