Controlul, Expertizarea și Siguranța Alimentelor

Misiunea 
Programul de studii de master Controlul, Expertizarea şi Siguranţa Alimentelor a fost conceput ca un master profesional şi se adresează, cu precădere, absolvenţilor ciclului de licenţă de la Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor.
Această formă de pregătire răspunde necesităţilor pieţei forţei de muncă care în ultimii ani solicită specialişti în domeniul calităţii produselor alimentare, care să aibă competenţe în domeniul managementului sistemelor de siguranţă şi calitate, în domeniul auditului calităţii şi care să preia responsabilităţi asociate cu verificarea, expertiza şi gestionarea calităţii şi siguranţei atât în producţie cât şi în distribuţie şi desfacere. Agenţiile teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor înfiinţate ca urmare a stabilirii siguranţei alimentare ca prioritate în spaţiul european, solicită absolvenţi bine pregătiţi capabili să evalueze pericolele asociate consumului de produse alimentare improprii şi să instruiască producătorii şi consumatorii referitor la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea sau minimizarea riscurilor, cu scopul reducerii numărului de îmbolnăviri de origine alimentară.
 
Considerând importanţa siguranţei în industria alimentară, alimentaţie publică şi turism şi biotehnologie este necesar să se formeze specialişti în acest domeniu, iar Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor are resursele umane şi materiale pentru formarea acestora. În general specializarea master CESA răspunde nevoii sociale de absolvenţi bine pregătiţi care să poată prelua responsabilităţi manageriale de gestionare a siguranţei în cadrul unor procese tehnologice complexe sau care să lucreze în cercetare, urmărindu-se totodată un proces continuu de formare, care vizează atragerea absolvenţilor de master spre pregătirea oferită de şcoala doctorală.
 
Acest program de master oferă masteranzilor posibilitatea participării la programe de certificare oferite de cadre didactice din facultate, în colaborare cu TUV Thuringen pentru: responsabil în domeniul siguranţei alimentelor – ISO 22000; auditor intern – ISO 19011 şi RMC cf. ISO 9001; practică împreună cu reprezentanţi ai firmei TUV Karpat.

Obiective

Crearea unui pol de învăţamant superior şi cercetare pentru controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor, aliniat la strategiile europene si naţionale.
Formarea resursei umane, la nivel naţional, specializată în domeniu pentru activităţii profesionale şi a competenţelor de cercetare pentru studiile doctorale.
Asigurarea condiţiilor necesare participării la reţele şi programele internaţionale de formare profesională şi cercetare în domeniul ştiinţei si ingineriei alimentelor corelat cu controlul expertiza şi siguranţă alimentară.