Controlul și expertizarea calității mediului

Misiunea 

Misiunea programului de master Controlul şi Expertizarea Calităţii Mediului (CECM) este de a forma specialişti pregătiţi în domeniul Ştiintei mediului care să poată prelua din responsabilităţile de gestionare a calităţii mediului fie în cadrul unor instituţii de profil, fie în cadul unor instituţii administrative sau a unor agenţi economici. Specialiştii formaţi prin acest program de studii vor participa la elaborarea de proiecte profesionale sau de cercetare utilizând un spectru variat de metode cantitative şi calitative.


Obiective 
Aprofundarea cunoştinţelor privind managementul calităţii mediului;
Aprofundarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor în exercitarea atribuţiilor specifice managerilor pentru controlul şi expertizarea calităţii mediului;
Consolidarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind planificarea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea operaţiunilor complexe de monitorizare a mediului;
Diversificarea, consolidarea şi intensificarea procesului de formare a resurselor umane în domeniul politicilor şi strategiilor de mediu;
Formarea abilităţilor pentru managementul calităţii apelor uzate şi a solurilor degradate;
Cunoaşterea cerinţelor şi modalităţilor pentru eficientizarea managementului tratării şi reciclării;
Cunoaşterea instrumentelor juridice, sistemelor şi mecanismelor de management al mediului la nivelul Naţiunilor Unite, Uniunii Europene, pe plan regional sau în unele ţări dezvoltate, precum şi a modalităţilor de cooperare internaţională;
Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiilor europene, precum şi la formarea aptitudinilor de management al activităţilor de control şi expertizare a calităţii mediului.

 
 
Competențe profesionale
Identificarea mecanismelor, proceselor şi efectelor acţiunilor de origine antropică sau naturală care determină şi influenţează poluarea mediului;
Alegerea metodelor de control şi expertizare a stării mediului;
Interpretarea stării mediului prin analiza parametrilor ecologici caracteristici (abiotici şi biotici);
Conceperea şi implementarea planurilor, strategiilor şi politicilor de mediu la diferite nivele în structuri private şi guvernamentale;
Proiectarea, evaluarea şi realizarea activităţilor multidisciplinare de cercetare ştiinţifică în domeniul ştiintei mediului;
Gestionarea şi solutionarea problemelor specifice de mediu prin realizarea unor proiecte de protecţia mediului. Folosirea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC) moderne în probleme de ştiinta mediului.