Expertizarea in combaterea fraudelor alimentare (la Buzău)

Misiunea         

Frauda alimentară creează anual pierderi în UE între 8 și 12 miliarde de euro. Poziționarea geo-strategică a României impune  întărirea capacității administrative de prevenire și combatere a fraudelor alimentare, prin formarea unor structuri și a unor specialiști care să dețină noi competențe specifice pentru  identificarea și combaterea fraudelor alimentare .

Complexitatea si varietatea metodelor actuale de fraudare cer formarea specialiștilor capabili să răspundă acestor provocări, care să dețină competențe de identificare, evaluare și prevenire a fraudelor alimentare.

Programul de master Expertizarea in combaterea fraudelor alimentare (ECFA) este un program vizionar, care răspunde unei nevoi de dezvoltare a capacității administrative a României, un program care combină cunoștințe și competențe tehnice din domeniul agro-alimentar cu competențe juridice și economice, necesare pentru acțiuni de prevenirea, identificarea și limitarea efectelor produse de fraudele alimentare.

         

 

 Competențe         

C1. Aplicarea tehnicilor avansate de identificare, analiză şi evaluare a fraudelor alimentare
C2. Utilizarea instrumentelor și metodelor de evaluare a vulnerabilităților și amenințărilor la operatorii economici și în lanțurile alimentare
C3. Realizarea expertizelor tehnice, juridice și economice care să contribuie la combaterea fraudelor alimentare
C4. Aplicarea strategiilor de management și implementarea sistemelor de calitate, siguranţă alimentară și de prevenire a vulnerabilităților, capabile să prevină fraudele alimentare

         

 

Cunoștințe specifice        

Cunoștințe tehnice: blockchain, TACCP, VACCP, HACCP, metode analitice, de biologie moleculară și cromatografice de identificare a falsificărilor

Cunoștințe juridice: Proprietatea intelectuală în incidente de fraudă alimentară

Cunoștințe economice: Implicații economice ale fraudelor alimentare.