Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Misiunea 
Programul de studii de masterat Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism oferă elemente de specificitate şi oportunitate în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor şi contribuie la definitivarea unui profil de manager al absolventului în unităţile turistice şi agroturistice atât din ţară, cât şi din străinătate.
Misiunea programului de studiu este de a pregăti specialişti pentru industria turismului (cu ramura sa agroturismul) şi alimentaţiei publice a cărei reorganizare şi dezvoltare este o prioritate economică în România, ţară cu un important potenţial turistic. Această reorganizare este impusă de tendinţele turismului în Europa şi de situaţia turismului din România faţă de cel european.

Obiective
Iniţierea unei noi orientări în procesul de învăţământ care prevede o conexiune interdisciplinară a cunoştinţelor de inginerie tehnologică pentru industria turismului şi alimentaţiei publice, ştiinţa alimentelor, management şi marketing;
Dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive ale absolventului programului de Master IMAPA.

 

Competențe profesionale
Utilizarea creativă şi inovativă a tehnicilor si tehnologiilor in unitatile de alimentatie publica si agroturism;
Elaborarea şi implementarea proiectelor tehnologice sau de investiţii, pe baza utilizării cunoştinţelor tehnice şi manageriale asociate domeniului alimentatiei publice si agroturismului. Implementarea si monitorizarea politicilor şi strategiilor europene privind siguranţa şi securitatea alimentară în alimentaţia publică;
Optimizarea tehnică şi managerială a producţiei de bunuri şi servicii, în unitatile de alimentatie publica si agroturism;
Evaluarea strategiilor de inovare tehnologică si de marketing in unitatile de alimentatie publica si agroturism;
Formarea de competente pentru activităţi de cercetare, management de programe de cercetare şi educaţie/formare profesională.