Proiecte doctorale și postdoctorale

ANTREPRONORDOC (Excelență academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – ANTREPRENORDOC – contract nr. 36355/23.05.2019 POCU/380/6/13 - Cod SMIS: 123847)
Proiectul propune implementarea unor măsuri specifice prin care să crească numărul absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care, ca urmare a accesului la activitățile de învățare propuse, își vor găsi un loc de muncă în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 2014-2020.

Grup țintă - doctoranzi și cercetători post-doctorat în vederea acordării de sprijin financiar în vederea includerii în programele de pregătire științifică, de consiliere și orientare profesională, de formare pedagogică și antreprenorială ce vor fi implementate în cadrul universităților partenere în proiect.

Sursa si informatii suplimentare: http://www.antreprenordoc.ugal.ro/index.php/ro/.


BE ANTREPRENOR (2019-2021)

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în parteneriat cu Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat – ASPIR și Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați lansează proiectul intitulat „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)” (ID 124539). Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Evenimentul de lansare va avea loc joi, 18 iulie, începând cu ora 10:00, în Sala Senatului din Rectoratul UPB.

Proiectul vizează creșterea potențialului de angajare pentru studenții doctoranzi și postdoctoranzi care studiază în domeniile inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie aerospațială și ingineria transporturilor. Aceștia vor participa la programe de formare antreprenorială, consiliere și orientare profesională, module de cursuri complementare și programe de învățare la un potențial loc de muncă. Programele sunt dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și actori relevanți din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării (CDI).

Grupul țintă este format din 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și 30 de cercetători postdoctoratcare au obținut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

Proiectul, în valoarea totală de 6.959.644,57 lei, vine în sprijinul sistemelor de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate. Acesta se va desfășura în perioada 10.07.2019 - 09.01.2021.

Sursa si detalii suplimentare: http://ugal.ro/studii/doctorat/proiect-be-antreprenor/11-site/6760-lansarea-proiectului-be-antreprenor