Inginerie și management în agricultură şi dezvoltare rurală

Misiunea domeniului de master Inginerie şi Management în agricultură şi dezvoltare rurală, în care se derulează programul de master Inginerie și managament în alimentație publică și agroturism - IMAPA) vizează dezvoltarea unor programe formative şi de cercetare pentru obţinerea de cunoştinţe aprofundate şi abilităţi practice în subdomenii specifice ale industriei de alimentaţie publică şi agroturism, în acord cu tendinţele moderne ale nutriţiei, calităţii şi siguranţei alimentare.


Obiective generale
orientarea către crearea unei duble competenţe profesionale şi de cercetare;
dezvoltarea dimensiunii transversale a competenţei în alimentaţie publică, turism şi agroturism, controlul, expertizarea si siguranţa alimentelor;
formarea unor abilităţi legate de comunicarea interpersonală, orientarea rapidă pe piaţa resurselor umane, valorificarea competenţelor dobândite;
pregătirea avansată pentru activităţi de cercetare, management de proiect, management de mici companii inovatoare ("start-up" companii), management de programe de cercetare şi educaţie/formare profesională;
dezvoltarea unor competenţe specifice orientate către elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor europene actuale în alimentaţia publică, sănătate, siguranţă şi securitate alimentară şi biotehnologie. Vertimų biuras Vilniuje: vertimo paslaugos, kalbų kursai Skrivanek