Domeniul Ingineria Produselor Alimentare

Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor oferă absolvenților de licență posibilitatea de a-și continua educația și specializarea în cadrul domeniului Ingineria Produselor Alimentare, prin intermediul a 4 programe de studii universitare de masterat: Știinta și Ingineria Alimentelor, Controlul, Expertizarea și Siguranța Alimentelor, Știinta și Ingineria Bioresurselor Acvatice, și Nutriție. Aceste masterate au fost concepute ca programe formative ce combină obiectivele masterului profesional cu cele ale masteratului de cercetare, având o structură flexibilă ce răspunde cerinţelor unor programe dinamice de studii universitare, cu o puternică componentă de aprofundare a cunoştinţelor profesionale într-o formă avansată care să permită dezvoltarea acelor capacităţi de cercetare ştiinţifică necesare, ulterior, doctoratului.

Programele noastre de studii universitare de master sunt compatibile cu alte programe master în domeniul producerii şi evaluării calităţii, asigurarea siguranţei alimentelor şi biotehnologii derulate pe la nivel european în universităţi cu care Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor realizează în prezent schimburi (programul Erasmus, programul Leonardo da Vinci, Cost, Iseki Food) şi parteneriate avantajoase pentru studenţi şi comunitatea academică.


 

Obiective specifice
Crearea unui pol de învăţamant superior şi cercetare pentru ştiinţa si ingineria alimentelor, controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor, exploatarea si gestionarea durabila a bioresurselor acvatice, aliniat la strategiile europene si naţionale.
Formarea resursei umane, la nivel naţional, specializată în domeniu pentru activităţii profesionale şi competenţe de cercetare pentru studii doctorale.
Modernizarea activităţilor didactice şi profesionale şi corelarea acestora cu cele din aria europeana de învăţămant superior şi cercetare de excelenţă.
Aprofundarea cercetarii universitare multidisciplinare şi crearea unei reţele naţionale formate din nuclee de formare şi cercetare de elită în cadrul universiăţilor din ţară.
Asigurarea condiţiilor necesare participării la reţele şi programele internaţionale de formare profesională şi cercetare în domeniul ştiinţei si ingineriei alimentelor corelat cu controlul expertiza şi siguranţă alimentară.
 
Grup țintă
Absolvenţi ai facultatilor/sectiilor de profil din universitati, interesati în ocuparea unor funcţii de decizie tehnico-economica în companiile din industria alimentara;
Absolvenţi ai unor facultati de specialitate interesaţi în dezvoltarea competenţei necesare pentru activităţi de cercetare şi educaţie în domeniu;
Absolvenţi ai unor facultăţi de specialitate interesaţi în ocuparea unor poziţii manageriale în structurile administrative, de management de programe de cercetare şi educaţie, inclusiv la nivel european.