Procedura de înscriere în anul universitar 2020-2021 aferentă anilor II-IV licență si master

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2020/2021 a studenților din anul II-IV la forma de finanțare BUGET ciclul I de studii universitare de licenta și ciclul II de studii universitare de master
Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2020/2021 a studenților din anul II-IV la forma de finanțare TAXĂ ciclul I de studii universitare de licenta și ciclul II de studii universitare de master

Perioada de înscriere în anul universitar 2020-2021 aferentă anilor II-IV și master este 25.09 - 01.10.2020. Studenții sunt invitați în perioada menționată la secretariatul Facultății din Strada Domnească, Nr. 111, Corp F, în locația special amenajată, pentru parcurgerea procedurii obligatorii de înscriere în anul universitar 2020/2021.