Regulamente și proceduri

Nivel de organizare
Document
Structura organizatională
Organigramă (Anexa 1 la ROF)
 
 
 
 
  Plan operațional 2022
  Plan operațional 2023
Resursa umană
  Procedură operațională privind selecția personalului didactic în vederea acordării gradației de merit
   
Buget și gestionarea infrastructurii
   
Activitatea didactică și relația cu studenții
 
 
 
 
 
 
   
Activitatea CDI și relații internaționale
Regulament de organizare și funcționare a centrului BioAliment-TehnIA
 
Regulament de organizare și funcționare a centrului MoRas
   
Sistem de calitate
Politica în domeniul calității
  Procedura  operațională de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
  Raport sintetic privind rezultatele evaluării cadrelor didcatice de către studenți 2023
  Raport sintetic privind rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți 2021
 
  Raport privind evaluarea satisfacției și monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților Facultății Știința și Ingineria Alimentelor
  Raport privind nivelul de satisfacției al studenților Facultății Știința și Ingineria Alimentelor asupra mediului de învățare