Nivel de organizare
Document
Structura organizatională
Regulament de organizare și funcționare (ROF)
 
Organigramă (Anexa 1 la ROF)
 
 
 
   
Resursa umană
  Procedura operațională pentru acordarea gradațiilor de merit
Buget și gestionarea infrastructurii
Regulamentul de Gestiune Financiară Independentă a Fondurilor facultății
 
 
Procedura operațională pentru gestionarea infrastructurii și pentru managementul resurselor materiale
   
Activitatea didactică și relația cu studenții
Plan de îmbunătățire și ameliorare activitate didactică
 
 
 
 
 
Regulament de examinare și notare a studentilor
  Procedură operațională privind desfășurarea și recuperarea activităților didactice asistate online
 
   
Activitatea CDI și relații internaționale
Regulament de organizare și funcționare a centrului BioAliment-TehnIA
 
Regulament de organizare și funcționare a centrului MoRas
 
Procedură operațională pentru managementul parteneriatelor
   
Sistem de calitate
Politica în domeniul calității
 
Manualul calității
  Procedura  operațională de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
  Raport sintetic privind rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți