Nivel de organizare
Document
Structura organizatională
Regulament de organizare și funcționare (ROF)
 
Organigramă (Anexa 1 la ROF)
 
 
 
  Plan operațional 2021
   
Resursa umană
   
Buget și gestionarea infrastructurii
 
Procedura operațională pentru gestionarea infrastructurii și pentru managementul resurselor materiale
   
Activitatea didactică și relația cu studenții
Plan de îmbunătățire și ameliorare activitate didactică
 
 
 
 
 
Regulament de examinare și notare a studentilor
 
 
   
Activitatea CDI și relații internaționale
Regulament de organizare și funcționare a centrului BioAliment-TehnIA
 
Regulament de organizare și funcționare a centrului MoRas
   
Sistem de calitate
Politica în domeniul calității
  Procedura  operațională de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
  Raport sintetic privind rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți