Nivel de organizare
Document
Structura organizatională
Regulament de organizare și funcționare (ROF)
 
Organigramă (Anexa 1 la ROF)
 
 
Plan strategic 2020-2024
 
Plan operațional 2020
   
Resursa umană
Procedura operațională pentru acordarea gradațiilor de merit
   
Buget și gestionarea infrastructurii
Regulamentul de Gestiune Financiară Independentă a Fondurilor facultății
 
 
Procedura operațională pentru gestionarea infrastructurii și pentru managementul resurselor materiale
   
Activitatea didactică și relația cu studenții
Plan de îmbunătățire și ameliorare activitate didactică
 
 
Regulament de acordare a burselor
 
 
Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de relații cu studenții și orientare profesională
 
Regulament de examinare și notare a studentilor
 
   
Activitatea CDI și relații internaționale
Regulament de organizare și funcționare a centrului BioAliment-TehnIA
 
Regulament de organizare și funcționare a centrului MoRas
 
Procedură operațională pentru managementul parteneriatelor
   
Sistem de calitate
Politica în domeniul calității
 
Manualul calității
 
Procedura  operațională de evaluare a cadrelor didactice de către studenți
 
Procedura operațională de evaluare a gradului de satisfacție a absolvenților și mediului economic
 
Procedura operațională de monitorizare a gradului de inserție socio-profesională pe piața muncii a absolvenților