Știri și evenimente

Premiile Facultății Știința și Ingineria Alimentelor la Gala Cercetării de Excelență din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați (CEREX-UDJG -2020)

În cadrul evenimentului „Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX UDJG”, destinat recunoașterii și stimulării activității de cercetare de excelență la nivelul instituțional (https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/8448-gala-cercetarii-de-excelenta-cerex-udjg) s-au acordat premii pentru urmatoarele secțiuni:

a) Articole publicate în anul 2020, indexate Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection, www.webofknowledge.com.


b) Citări pentru articole publicate în anul 2020, vizibile pe Web of Science All Data Bases, www.webofknowledge.com.


c) Brevete obținute în perioada 2019-2020.


d) Cereri de brevet de invenție depuse de tineri cercetători, în calitate de prim autor.


e) Reviste ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați, indexate în baze de date internaționale de prestigiu.

Lista premiilor obținute de cadrele didactice și doctoranzii Facultății Știința și Ingineria Alimentelor poate fi consultată aici.

Activități Junior Achievement Romania

Săptămâna viitoare, Junior Achievement Romania organizează următoarele activităţi, la care vă invită să participaţi. La întâlniri pot participa atât studenţi, cât şi cadre didactice.

14 decembrie (luni) 12:00 | Cum identific o idee de afacere pentru Incubatorul BizzFactory | link: https://jar.ro/webinar-incubator | profesori și studenți;


14 decembrie (luni) 15:00 | Impactul evoluțiilor economice asupra mediului de afaceri | link: https://jar.ro/zoomciti | elevi, studenți, profesori; *Limitat la primii 100 participanți


15 decembrie (marți) 16:00 | Studiul preliminar de piață pentru identificarea unei nevoi | link: https://jar.ro/citi-live | elevi, studenți, profesori;


17 decembrie (joi) 16:00 | Elemente de legislația muncii pentru un antreprenor | link: https://jar.ro/citi-live | elevi, studenți, profesori.

Proiectul internațional de Antreprenoriat Junior Achievement 2021

Cu ocazia Săptămânii Globale a Antreprenoriatului (GEW), Junior Achievement (JA) România invită cadrele didactice și studenții să participle la Proiectul Internațional de Antreprenoriat JA 2021.


Prima etapă a acestuia va fi Incubatorul Național JA BizzFactory, al cărui rol este de a dezvolta competențe antreprenoriale, digitale, de comunicare, necesare pentru profesiile viitoare și de a motiva pe studenții să treacă de la idee la pilot de afacere sau start-up. În baza unui acord cu JA și partenerii săi, studenților participanți li se va echivala activitatea din cadrul programului cu activitatea de practică universitară. 


Echipele pot alege diferite obiecte de activitate în domeniile:
1. Agribusiness
2. Artă, cultură; Media
3. Industrii creative, design și meșteșuguri
4. Inginerie, științe aplicate, IT&C
5. Comerț; import‐export, e-commerce
6. Transformarea materiilor prime
7. Sport și outdoor
8. Afaceri sociale
9. Educație și dezvoltarea carierei
10. Turism


Cele mai active echipe din Incubator cu idei fezabile de afaceri vor fi selectate pentru a primi subvenții de dezvoltare a ideii și realizare a pilotului/start-up-ului pe parcursul Incubatorului. La finalul Incubatorului JA BizzFactory, juriul va alege echipa care va reprezenta România la evenimentul european Junior Achievement: European Enterprise Challenge 2021 (antreprenoriat studenți).


Pentru înscriere, un reprezentant al fiecărei echipe de studenți este rugat să completeze formularul la https://jar.ro/inscriere-incubator, până pe 18 decembrie 2020. 
Mai multe detalii despre program pot fi găsite pe site-ul https://jar.ro/incubator.


Coordonatorul evenimentului la nivelul facultății Știința și Ingineria Alimentelor este Profesor Anca Nicolau (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). 

 

Concurs cu premii în cadrul Proiectului Trecia

În cadrul proiectului Transpunerea rezultatelor cercetărilor realizate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) în inițiative antreprenoriale - TRECIA (CNFIS-FDI-2020-0406), studenții sunt invitați să transpună rezultatele unor proiecte de diplomă/lucrări de disertație, proiecte/lucrări la sesiuni științifice etc. cu potențial de a se transforma în inițiative antreprenoriale (susținute/prezentate în anii 2018, 2019, 2020 sau care urmează a fi prezentate, cu specificarea clară a Revistei, Concursului, Conferintei etc.) într-un poster A1, a cărui jurizare este preconizată a avea loc în data de 14 decembrie 2020.

Condițiile concursului sunt:

 

Anunț important referitor la plata taxelor

În vederea asigurării condițiilor de limitare a transmiterii virusului SARS-CoV-2, Direcția Economică prin Direcția Generală Administrativă a Universității „Dunărea de Jos” din Galați anunță necesitatea ca studenții înmatriculați la taxă să efectueze plata online, în contul de trezorerie al Universității.

Informații suplimentare privind efectuarea online a plătilor pot fi accesate pe website-ul universității: https://www.ugal.ro/anunturi/pentru-studenti


Taxa poate fi plătită utilizând următoarele coordonate:

Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
Cod fiscal 3127522;
Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învățământ (zi sau IDFR), taxă de școlarizare.